Månedens bøker

 1. Oppsigelser skritt for skritt
  Oppsigelser skritt for skritt
  Nicolay Skarning, Pernille Brusdal og Catriona McIntyre Kvale

  Avbestilingsfrist: 19. august. 


  Oppsigelser og nedbemanninger er ikke en ønskelig situasjon for noen bedrift. Men av ulike årsaker er de fra tid til annen nødvendige. Dersom oppsigelsen skjer på en korrekt måte, sparer det både bedrift og ansatt for ubehagelige situasjoner som ganske lett kunne vært unngått dersom man gjorde forarbeidet korrekt.

   

  Oppsigelser skritt for skritt viser hvordan oppsigelse av en ansatt skjer, hvordan prosessen forberedes og gjennomføres. Boken tar for seg de vanligste situasjonene som kan lede til oppsigelse, med eksempler og sjekklister. Boken er tenkt som en håndbok der man lett kan få oversikt over hvordan ulike nedbemannings- og oppsigelsesprosesser bør løses. Temaer boken tar for seg er blant annet:

  • oppsigelse i prøvetiden
  • oppsigelse pga. sykefravær eller dårlig arbeidsutførelse
  • nedbemanning
  • eksempler på viktige innkallinger og referater, oppsigelsesbrev m.v.


  Denne boken gir deg som leder de verktøyene som er nødvendige for å gjennomføre oppsigelser og nedbemanninger på en korrekt måte. For deg som ansatt gir den en oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har dersom arbeidsforholdet blir avsluttet. Dersom bedriften ikke har fulgt formkravene til oppsigelser på en korrekt måte, kan oppsigelsen bli kjent ugyldig.

  Oppsigelser skritt for skritt bygger på boken Oppsigelser på 1–2–3, som ble utsolgt fra forlaget. Boken er oppdatert med siste rettspraksis samt et eget kapittel om oppsigelse av ansatte som ikke kan samarbeide og virker negativt inn på arbeidsmiljøet. Dessuten er reglene for nedbemanning, samt ansiennitetsprinsippet, gjennomgått etter de siste års utvikling.


  Nicolay Skarning
  leder arbeidslivsavdelingen i Kvale Advokatfirma i Oslo. Han er tidligere advokat i NHO, har arbeidet i domstolene og har møterett for Høyesterett. I 2017 fikk han dess-uten prisen for Årets Advokatprestasjon etter seier i den såkalte Havnesaken i Høyesterett i plenum, som gjaldt arbeidsrett og EU-rett.


  Pernille Brusdal er fast advokat i Kvales arbeidsrettsavdeling og arbeider også med insolvens og finansiering.


  Catriona McIntyre er fast advokat i Kvales arbeids-rettsavdeling og har tidligere arbeidet ved Arntzen de Besche Advokatfirma Stavanger DA.

  Special Price kr 523,00 Spar kr 175,00 ( veil. pris kr 698,00 )
  ISBN:
  9788271463649
  Forfatter:
  Nicolay Skarning, Pernille Brusdal og Catriona McIntyre Kvale
  Forlag:
  Hegnar Media
  Språk:
  Norsk
  Utgivelseår:
  2019
 2. Styrearbeid og forhandlinger
  Styrearbeid og forhandlinger
  Ole Lund

  Avbestilingsfrist: 19. august.

  Denne boken er basert på 60 års erfaringer som advokat, styremedlem og rådgiver i næringslivet og det offentlige liv. Og med ballast som universitets-ansatt i 6 år og miljøtilknytning til Sjørettsinstituttet i mange år.

  Det startet med shipping. Men shipping er ikke bare «ren» shipping, det omfatter også familiemessige problemer og tragedier, og involverer verksteder, banker og uavhengige kontraktsparter. Et sammenbrudd i et stort rederi kan få ringvirkninger på verdensbasis og stiller store krav til de impliserte.
  Samarbeid må etableres, en realistisk innfallsvinkel kreves. Man sitter i et fellesskap. Bankene møter utfordringer. Arbeidsplasser blir utsatt. Det juridiske utgangspunkt at kontrakter skal holdes, gjelder ikke lenger. Man må finne en felles vei.


  Statens engasjement er også et vesentlig moment. I økende grad er staten involvert på eiersiden, eksempelvis Statoil/Equinor og DNB. Den kommer inn som garantist, eksempelvis gjennom Garantiinstituttet for Eksportkreditt og Garantiinstituttet for Skip og Borefartøyer. Statens Eierskapsmelding er nødvendig lesning. Dette stiller store krav både til styrer og forhandlere. Og her er det vesentlig at man setter av nok tid. Mer enn nok tid. Dessverre gjøres ofte ikke det. Konklusjonen bør da være enkel: Si nei til styreverv og deltagelse i forhandlinger.

  Kapitlene i boken bygger på artikkelserien av Ole Lund som om forhandliger og styrearbeid som tidligere ble publisert i Kaptial.  Ole Lund har en lang karriere bak som som en av våre fremste forretnings-advokater. I denne boken deler han sine erfaringer rundt styrearbeid og forhand-linger opparbeidet gjennom et langt yrkesliv med en rekke profilerte styreverv som bakgrunn.

  Ole Lund er utdannet ved Universitetet i Oslo og London School of Economics. Høyesterettsadvokat i 1968. Praksis: vit. ass. og lektor ved Juridisk fakultet, UiO 1959–1965. Advokat og adm. dir. i Nordisk Skibsrederforening. Advokatpraksis 1986–2009. Nasjonal og internasjonal foredrags-holder gjennom mange år. Har hatt en rekke styreverv i hele sitt yrkesliv frem til 2018., f.eks. i Statoil, Den norske Bank, Oslo Børs, Garantiinstituttet for Eksport-kreditt, Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer, Transocean, ProSafe, Norwegian Cruise Line Holding, Zurich Protector, Schibsted, Zenith Shipping, Norsk Innovasjonskapital I, II og III.

  Ole lund har også i en årrekke vært partner i BAHR – der han fortsatt har kontor og er rådgiver.

  Special Price kr 448,00 Spar kr 150,00 ( veil. pris kr 598,00 )
  ISBN:
  9788271463670
  Forfatter:
  Ole Lund
  Forlag:
  Hegnar Media
  Språk:
  Norsk
  Utgivelseår:
  2019
Hegnar Media Bokklubb © 2019