Månedens bøker

 1. På finanskrisens slagmark
  På finanskrisens slagmark
  Svein Harald Øygard

  Månedens bonusbok
  Avbestillingsfrist 4. juni

  Finanskriser oppstår og spiller seg ut, igjen og igjen. Det er viktig å forstå deres årsak og hvordan de kan forutsees.

  Islands krise var blant de dypeste. Penger fra verdens finanssentre hadde skylt inn over øya. Nå trakk vannet seg tilbake. I andre land ble finansakrobatenes adferd holdt hemmelig. På Island kom alt ellers skjult til syne. Island tok en annen vei enn andre, dels av tvang og dels av egen vilje. En vei som viste seg å være den raskeste tilbake.

  Svein Harald Øygard ble innkalt som midlertidig sentralbanksjef etter at alt hadde kollapset, som en av en håndfull «utlendinger» som noen gang har ledet et annet lands pengevesen. En lov fra 1262 måtte endres. Han kunne nå se alt fra innsiden, og oppleve penge- og verdensmaktenes spill.

  Svein Harald var statssekretær da Norge hadde sin krise. Han har jobbet med makroøkonomi i ti år og i næringslivet i 25 år, med erfaringer fra et 30-talls land. Boken inkluderer erfaringene herfra, funn fra 90 intervjuer samt sammenligninger med andre lands kriser.

  Makrosjokk har i perioder vært viktigere for investorer enn enkeltsektorenes og enkeltselskapenes utsikter og resultater. Med boken i hånd vil en investor vite hvilke indikatorer som bør følges, generelt og nå. Når det er tid for å selge, sitte stille eller å kjøpe, især i dypet av en krise.

  Etterordet, skrevet i samarbeid med Harald Magnus Andreassen, Peter Hermanrud og Pål Ringholm, summerer opp dagens situasjon i Norge og internasjonalt, hva vi har lært om kriser, og hva investorer bør lære av og vokte seg for.

  – En viktig bok om alt som skjedde. Øygard skriver prosa som er så klar og økonomisk som i en islandsk saga, og historien han forteller er ikke mindre dramatisk.

  – Eva Joly, rådgiver til den islandske spesialetterforskeren


  – Svein Haralds fortelling er utrolig drivende (ikke tørr økonomi!), krydret med skarpe observasjoner og usedvanlig presise sarkasmer. Det er rett og slett morsom lesning. Og selvsagt viktig. Og med mye å lære!

  – Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom Sparebank 1 Markets

  Special Price kr 249,00 Spar kr 549,00 ( veil. pris kr 798,00 )
  ISBN:
  9788271463656
  Forfatter:
  Svein Harald Øygard
  Forlag:
  Hegnar Media
  Språk:
  Bokmål
  Utgivelseår:
  2019
 2. Finansielle eventyr
  Finansielle eventyr
  Jan L. Andreassen

  Avbestillingsfrist: 4. juni

  Opp gjennom århundrene har vi hatt små og store finansielle eventyr med sine oppturer og derpå følgende krakk. Persongalleriet har vært fargerikt med eventyrere, industrimagnater, bankfolk og politikere i en lite vakker forening. Historier som forteller hvor sjansefylt vår sivilisasjons reise har vært fra middelalderen og frem til i dag. Ikke alle historier fikk plass i denne boken, og heller ikke norske fortellinger.

   

  Boken tar for seg vestlige finansielle eventyr med utgangspunkt i reisene til de første eventyrerne av type Christopher Columbus og sir Francis Drake. Deretter kom nye finansielle eventyr i ulike land som perler på snor. Med den industrielle revolusjon fikk vi en kapitalkrevende teknologisk utvikling som ga store fremskritt for samfunnet, men som ofte endte i krise og kaos.

   

  Før en dømmer klokskapen til hovedpersonene i mine eventyr, må en forstå deres samtid. Hvordan de levde, og hvilken informasjon de hadde tilgjengelig. Kanskje aller viktigst er det å forstå hvilke teorier de hadde tilgjengelig? For det har ikke bare vært en rivende teknologisk utvikling, men også en fremvekst av nye ideer fra den ene generasjon til den neste. En kan ikke klandre gårsdagens risikotakere for at de ikke forsto teorier av i dag.

   

  Den økonomiske politikken har gjennom tidene svingt i takt med finansene. Frislipp og privatisering i gode tider, men et rop fra folkedypet om den sterke mann etter krakk gir krise for folk flest.  

   

  I dette årtusen har det utkrystallisert seg svært forskjellige økonomiske systemer på den nordlige halvkule. Boken ender opp med å diskutere dagens utfordringer for noen av de største økonomiene av i dag: USA, EU, Kina, Storbritannia og Japan. Noen svært så heroiske prognoser er også tatt med.

   

  Hvis det er en felles nevner i alle disse eventyrene, er det at de befolkes av mennesker som ønsker å endre sin hverdag ved å skaffe seg mer gods og gull. De som lykkes med det, virvles ofte opp i en ny tilværelse før de kastes ut i kaos og krise når investeringene går over styr.

   

  Drømmen om lettjent rikdom har alltid virket forlokkende på mennesker.  Tross alt kan jeg si om de fleste av mine skikkelser at dette skjedde minst én gang i deres liv:

  «Langt langt borte saa han noget lyse og glitre...»

   

  Jan L. Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen, med egen blogg som deles på Twitter, LinkedIn og Facebook. Jan er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, uteksaminert i 1988, og har siden jobbet i bank og finans. Han skriver titt og ofte i Finansavisen og Kapital. Gjennom sine reiser rundt i Norge har han fått et litt annet perspektiv på landets utvikling enn mange av sine kolleger.

   

  Andre bøker av Jan L. Andreassen på Hegnar Media: Vandringer i boligmarkedene 2018 og Den store rentebølgen 2020.

  kr 598,00
  ISBN:
  9788271464387
  Forfatter:
  Jan L. Andreassen
  Forlag:
  Hegnar Media
  Språk:
  Bokmål
  Utgivelseår:
  2024
 3. De vanskelige personalsakene
  De vanskelige personalsakene
  Nicolay Skarning, Catriona Vågen McIntyre og Pernille Brusdal

  Avbestillingsfrist: 4. juni

  En praktisk håndbok om varslingssaker, sykefravær, oppsigelse eller avskjed – med maler

   

   

  De vanskelige personalsakene – hvordan gå frem ved omplassering, oppsigelse eller avskjed

  Boken er skrevet av landets fremste arbeidsrettsadvokater og gir praktisk veiledning med huskelister til ledere, organisasjoner og arbeidstakere om:

  ·         Varslingssakene – hvordan håndtere dem?

  ·         Avtaler om frivillig fratreden – hvordan få det til?

  ·         Oppsigelse i prøvetiden – hvordan gå frem og når?

  ·         Omplasseringer gjennom beslutning eller endringsoppsigelse

  ·         Oppsigelse av ansatte med store samarbeidsproblemer

  ·         Oppsigelse pga. sykefravær eller dårlig jobbutførelse

  ·         Avskjed ved illojalitet, konkurrerende virksomhet eller andre grove brudd på arbeidsavtalen

  ·         Oppsigelse av daglig leder

  ·         Saksbehandlingen forut for avslutning av arbeidsforhold og hva lov og god praksis krever.

  Bokens forfattere er advokat (H) Nicolay Skarning og advokat Catriona Vågen McIntyre i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS sammen med tidligere kollega Pernille Brusdal fra annet advokat-firma. De har sammen bistått blant annet IKEA og Sintef og andre virksomheter med store krav til god personalforvaltning, godt arbeids-miljø og utstrakt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

   

  Nicolay Skarning er advokat og partner i Advokat-firmaet Simonsen Vogt og Wiig. Han har møterett for Høyesterett, er meddommer i den sentrale Arbeidsretten og har skrevet en rekke bøker innen arbeidsrett. Han vant Finansavisens pris for årets advokatprestasjon i 2017 etter seier i Høyesterett i plenum i den såkalte Holship-saken.

  Catriona Vågen McIntyre er senioradvokat i arbeidslivsavdelingen i Advokatfirmaet Simonsen Vogt og Wiig. 

  Pernille Brusdal er fast advokat i Kvales arbeidslivsavdeling og arbeider også med insolvens og finansiering.

   

  kr 598,00
  ISBN:
  9788271464394
  Forfatter:
  Nicolay Skarning, Catriona Vågen McIntyre og Pernille Brusdal
  Forlag:
  Hegnar Media
  Språk:
  Bokmål
  Utgivelseår:
  2024
Hegnar Media Bokklubb © 2019