Medlemsbetingelser

Porto/ekspedisjonsgebyr på kroner 79,- kommer i tillegg for hver forsendelse.

Utmelding kan gjøres via e-post, per telefon eller per brev. Ved skriftlige henvendelser, husk å alltid oppgi medlemsnummer.

Du kan enkelt avbestille bøker du ikke ønsker i god tid. Du vil få kun seks medlemsblader i året med tilbud om aktuelle bøker. Ved retur av bøker vil dette faktureres med kr 198,- for returbehandling.

Det eneste du har forpliktet deg til ved å motta velkomstpakken er å være medlem i 12 måneder. Dersom du ønsker å melde deg ut tidligere faktureres du for veiledende pris av velkomstpakken.

Medlemskap er kun mulig for personer bosatt i Norge.

Mobile No. Without Country Code i.e 9898989898
Do you have an Account?
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
Do you have an Account?
Mobile No. Without Country Code i.e 9898989898
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
Hegnar Media Bokklubb © 2019