Bli medlem

Bedre presentasjoner på 1–2–3
Bedre presentasjoner på 1–2–3
Med både innholdet og fremførelsen? Har du også holdt en presentasjon der du ikke var like fornøyd? Der du tenker at dette burde du ha gjort bedre? 

Denne boken er til deg som tenker at du har rom for forbedring. I hvert fall av og til. Det avhenger ikke av hvor ofte du holder presentasjoner, om det er lenge siden første gang eller ei, eller om du anser deg som rimelig erfaren eller ei.

Så lenge du selv mener det er rom for forbedring, er denne boken til deg. Den er ment å være det som på engelsk kalles en «How to …»-bok med en praktisk tilnærming, der du ledes gjennom alle trinn som inngår i en presentasjon. Både de trinn som finner sted før og det som skjer under selve presentasjonen. Det er et eget kapittel om lederens ansvar, og hvordan ledere kan bidra til at alle i organisasjonen blir bedre til å presentere. Boken inneholder også 13 enkle tips fra eksterne bidragsytere med lang erfaring i å fremføre et budskap så det sitter.

Edgar Valdmanis (MBA) har holdt presentasjoner og stått på scenen siden skoledagene. Han har mer enn 30 års erfaring fra salg og markedsføring, og vet at budskapets kraft kommer av både innhold og fremførelse. Han søker stadig ny læring, samtidig som han villig deler sin kunnskap og kompetanse med andre. I tillegg til å være på podiet jevnlig har han også deltatt i debatter på NRK P1 og P2 og TV2 Nyhetskanalen. I perioden 2006–2008 var han President i Meeting Professionals International (MPI) Norway Chapter. MPI er verdens største forening for møteplanleggere, og Valdmanis hadde fokus på å dele erfaring om nye møtekonsepter som Pecha Kucha, Open Space o.a.

Edgar Valdmanis har tidligere utgitt Bedre nettverking på 1-2-3, Hegnar Media 2016.
Grå neshorn
Grå neshorn
Et «grått neshorn» er en høyst sannsynlig trussel med store konse­kvenser som likevel blir oversett – beslektet med både elefanten i rommet og en uforutsigbar sort svane. Grå neshorn er ikke tilfeldige overraskelser, men dukker opp etter en rekke advarsler og tydelige tegn. Boligboblen som sprakk i 2008, de omfattende ødeleggelsene etter orkanen Katrina og andre naturkatastrofer, de nye digitale teknologiene som snudde medieverdenen opp ned, Sovjetunionens sammenbrudd … alt var mulig å forutsi.

Hvorfor klarer ledere og beslutningstagere fremdeles ikke å forholde seg til åpenbare trusler før disse ikke lenger lar seg kontrollere? I Grå neshorn benytter Michele Wucker seg av sin omfattende bakgrunn innen kriseledelse og utforming av politikk og av dyptgående intervjuer med ledere fra hele verden, og viser hvordan man identifiserer og imøtegår strategisk kommende trusler som har store konsekvenser. Grå neshorn er full av overbevisende historier, eksempler fra virkelighetens verden og praktiske råd, og er nødvendig lesning for ledere, investorer, planleggere, strateger og enhver som ønsker å forstå hvordan man kan tjene på å unngå å bli trampet ned.
Kryptovaluta
Kryptovaluta
Teknologien som får bitcoin og kryptovaluta til å fungere kalles Blockchain, fordi transaksjonene pakkes inn i blokker som former lange kjeder med blokker. Denne unike boken er den første i Norge som dypdykker i både kryptovaluta, bitcoin og teknologien Blockchain som gjør det hele mulig. Dette er en lettlest bok som ikke krever noen tekniske forkunnskaper. Boken inneholder mange interessante historier og forteller på en underholdende måte hva dette fenomenet er.

Boken starter med litt historie om lignende «teknologier» fra 1100-tallet og tar med historien om hvordan bitcoin ble til. Videre inneholder boken litt om rollen til Norges Bank og hva som støtter verdien til de pengene du og jeg bruker i dag når vi handler. Så går boken inn på
• Bitcoin
• Blockchain
• Kryptovaluta og investeringer
• ICO.

Mange mener Blockchain-teknologien har så mye for seg at den vil endre forret-ningsmodellene i de aller fleste bransjer. Det gjelder i alle fall bank og finans, regnskap og revisjon, sjømat og landbruk, logistikk og grensekryssende handel, samt offentlig administrasjon.

Enten du bare er nysgjerrig på hva dette er, ønsker å investere i en form for krypto-valuta eller arbeider et sted som har behov for informasjon om dette, er dette boken for deg.

Marc Andreessen sa til Washington Post i 2015 at «vi kommer til å sitte her om tyve år og snakke om Blockchain-teknologien som vi snakker om internett i dag». Marc er ingen hvem som helst. Han var med på å etablere Netscape, som skapte det virkelige gjennombruddet for internett.

The Economist hadde en utgivelse i oktober 2015 som kalte Blockchain for en «tillitsmaskin». De konkluderte ganske enkelt med at Blockchain rett og slett kommer til å forandre hvordan økonomien i verden fungerer. Den enorme kjeden som bekrefter hvordan tingene fungerer.

Lasse har arbeidet i finans og verdipapirmarkedet siden 1986. Med bakgrunn både fra IT og finans arbeidet han 4 år i PWC, før han startet selskapet Tazett som ble markedsleder i Norge med datasystemer for finansielle investorer, banker og fondsselskaper. Mer enn 50 % av omsetningen i Tazett ble eksportert til finansmarkedet utenfor Norge. Han solgte Tazett i 2000 og startet FinanceCube i 2002, som i 2006 fikk kreativitetsprisen av den Norske Dataforeningen for en innovativ sky-basert tjeneste for finansielle rådgivere og «private banking», den første i Europa, med kunder i 6 land. Lasse skrev bestselgeren «Investeringsguiden» utgitt på Hegnar Media i 2004. FinanceCube ble solgt i 2012, og Lasse har siden 2013 arbeidet i bank, først som konsulent, så som ansatt med strategi for IT, digital banking, Blockchain og Fintech selskaper i Nordea. Fra mars 2017 som forretningspartner for digitalisering i DNB. Lasse har skrevet den mye omtalte boken «Penger fra huleboer til robot» som utkom på Hegnar Media mars 2017. Denne boken er en fortsettelse og fordypning i Bitcoin, Kryptovaluta og Blockchain.

Lasse Meholm har i 2016 og 2017 holdt mer enn 50 foredrag på seminarer både i Norge og utlandet om Blockchain og kryptovaluta.
Næringslivsetikk, samfunnsansvar og korrupsjon
Næringslivsetikk, samfunnsansvar og korrupsjon
Hvorfor bruke tid på etikk, samfunnsansvar og korrupsjon i næringslivet? Fordi slike utfordringer nå er kommet for fullt i næringslivet. En del av det nye totalbildet. Og det kommer mer. Som ledere og styre-medlemmer må vi ha en oversikt over hva som rører seg på hele virksomhetens interessefelt. Man hører stadig om korrupsjonssaker i mediene. 

Man har hatt større saker som Yara, og man har hatt et mediefokus på for eksempel uheldige disponeringer i Telenor. En bevisst holdning til hva korrupsjon er og hva man kan gjøre for å unngå å havne i gråsonen er et stort steg på veien. Det er nettopp det denne boken har til hensikt, å gi innsikt i og forståelse av et område der det til tider kan være utfordrende å tråkke rett. 

I hverdagen kan man møte, særlig globalt, mange utfordringer der det er forventet som en del av kulturen at man gir bidrag og gaver av ulik art. Hvordan kan man ha et godt systematisk rammeverk for å hindre uønskede hendelser? Hvordan kan man være sikker på at man har en kultur og felles forventninger som gjør at man minimerer faren for å havne i uønskede situasjoner? Morgendagens ledere og styremedlemmer som har en innsikt i og forståelse av temaet, vil ha et stort fortrinn alle de gangene temaet vil komme opp. Boken har mange praktiske eksempler, og i vedlegget finnes mange gode eksempler på retningslinjer o.a. som andre har utarbeidet. 

Vi behøver ikke finne opp kruttet på nytt! En oversikt for praktikere! 

Jørn Bue Olsen arbeider med eget firma som rådgiver i ledelse, prosjekt og etikk. Han er siv.ing. fra NTNU med doktorgrad i emnet fra Handels-hög-skolan i Göteborg. Han har i mange år hatt oppdrag fra private og offentlige virksomheter, og har også innehatt faglige og administrative stillinger ved flere høyskoler – samt sensor ved NHH, NTNU, UiA m.m
Penger fra huleboer til robot
Penger fra huleboer til robot
Denne boken er en fascinerende reise i historien vår fra huleboer og frem til i dag. Reisefølge i fortellingen er penger, hvordan vi som samfunn har gått fra byttehandel til først å bruke steintavler, så mynter av ulike metaller, så papirpenger deretter plast og nå mobiltelefonen. Like mye som historien til penger tar boken for seg hvordan penger har forandret historien vår og hvor viktig penger er for oss alle. Bokens siste del tar deg med på en tenkt reise inn i fremtiden, frem til 2030. Hvordan ser bankene ut i 2030, hvordan kommer vi til å betale for det vi kjøper og ikke minst hvordan kommer delingsøkonomien til å påvirke oss i fremtiden. Den røde tråden i fortellingene er tillit. Tillit som er grunnmuren til bankene og som de gjentatte ganger har skuslet med.

Boken er full av anekdoter og morsomme historier som gjør historie-fortellingen gripende. Boken balanserer teknisk kompleks informasjon som for eksempel hvordan fungerer bitcoin og Blockchain, med en enkel og lettlest skrivemåte samt gode eksempler. Her omhandles storpolitiske hendelser og global handel sammen med betaling til bønder i Kenya.

Lasse Meholm, er daglig leder i Finansit as.Han har skrevet bestselgeren Investeringsguiden utgitt på Hegnar Media i 2004. Lasse har arbeidet i finans- og verdipapirmarkedet siden 1986. Med bakgrunn både fra IT og finans arbeidet han fire år i PWC før han startet selskapet Tazett, som ble markedsleder i Norge med datasystemer for finansielle investorer, banker og fondsselskaper, med mer enn 50 % av omsetningen eksportert til finansmarkedet utenfor Norge. Han solgte Tazett i 2000 og startet FinanceCube i 2002, som i 2006 fikk kreativitetsprisen av den Norske Dataforeningen for en innovativ sky-basert tjeneste for finansielle rådgivere og «private banking», den første i Europa, med kunder i seks land. FinanceCube ble solgt i 2012, og Lasse har siden 2013 arbeidet i bank, med IT- strategi, digitale endringer i banksektoren og fremtidens bankmarket som arbeidsfelt.

Bokanmeldelse:

Velformulert, lærerikt og usedvanlig interessant om penger.

«Fra huleboer til robot» er en imponerende bok om penger som betalingsmiddel. Penger og samfunnsutvikling er nøye vevd sammen, derfor er dette en bok som bør finne en leserskare i mange kretser. Lasse Meholm tar oss med på en reise fra forhistorisk byttehandel, via tidligere tiders valutaer som stein og skjell til papir og edelt metall. På en pedagogisk god måte viser han hvordan dagens penge- og banksystem er utviklet og fungerer, og han forklarer digitaliseringsstormen vi står midt oppe i så ikke-teknologer kan forstå det. Meholm ser også inn i glasskulen. Det er en vanskelig øvelse. Men Meholm er Norges autoritet på ny teknologi anvendt på betalingsstrømmer. Han evner derfor å gjøre dette på en måte som fenger.

Lasse Meholm gir oss innblikk i historiske kriser som har endret pengesystemene og han forteller levende om nyere kriser som har utfordret tilliten til bankvesenet globalt. Dette, sammen med utviklingen av ny teknologi, leder oss inn i en ny ære som grunnleggende kan rokke ved bank- og pengesystemet som vi kjenner det i dag. Nettopp her, om kryptovalutaer, Bitcoin, Blockchain og smarte kontrakter bidrar Meholm med forklaringer og analyse som et hvert samfunnsinteressert individ bør få med seg.

«Fra huleboer til robot» er krydret med anekdoter og skjønnlitterære grep som gjør den lettlest. Den røde tråden er at penger, oljen i samfunnsmaskineriet, uansett om de er laget av stein, skjell, gull, kobber, papir eller elektroniske impulser, dypest sett alltid har vært et spørsmål om tillit. Den reisen er fascinerende å være med på med Meholm som guide.

Tom Staavi
Kommunikasjon, næringspolitikk, media
Finans Norge
The Art of War - Sun Zis krigskunst
The Art of War - Sun Zis krigskunst
The Art of War – Sun Zis Krigskunst, er Kinas eldste og mest berømte verk om krigføring og militær administrasjon. Krigføring og militær administrasjon handler nettopp om ledelse. Det gir oss mye visdom og lærdom om de kinesiske tradisjonene på disse områdene. Uansett hvem du er, og hvis ønsker å lære alle triksene, så må du bare lese og lære å bruke disse tesene til Sun Zi.

Alle som er ledere og har lyst til å bli enda bedre og suksessrike ledere bør ha en slik bok i bokhylla si. I tiilegg til alle disse 13 tesene til Sun Zi, har forfatteren av boken, dr. Henning Hai lee Yang, tatt med 36 nyttige stratagemer som kan anvendes i en hvilken som helst livssituasjon. Da gjenstår det bare å ønske dere god lesning!

Dr. Henning Hai Lee Yang er historie- og språkekspert og har gjort et fremragende arbeid med å formidle kunnskaper mel-lom Kina og Vesten. Han har skrevet en rekke interessante bøker, med denne The Art of War – Sun Zis krigskunst er det seksogåttiende boken hans. 16 av hans bøker er skrevet på engelsk og oversatt til mange andre språk, resten er skrevet for det norske markedet.

Dr. Henning Hai Lee Yang sitter som sjefredaktør for Jing Pao, og har vært der siden 2005. Jing Pao er det største samtidsmagasin i Kina med nesten 200 millioner kinesiske lesere. Han mener at The Art of War – Sun Zis krigskunst er et must for alle bokelskere.
Økonomiske indikatorer
Økonomiske indikatorer
Med forord av Øystein Børsum

Denne oppdaterte utgaven av Økonomiske indikatorer beskriver 50 av de viktigste indikatorene for deg som ønsker å forstå hvordan Norges økonomi fungerer, hvordan aksje-, valuta- og boligmarkedene påvirkes, og hvordan de korte og lange rentene utvikler seg. 


Denne oppdaterte utgaven av Økonomiske indikatorer beskriver 50 av de viktigste indikatorene for deg som ønsker å forstå hvordan Norges økonomi fungerer, hvordan aksje-, valuta- og boligmarkedene påvirkes, og hvordan de korte og lange rentene utvikler seg. 

Boken viser deg blant annet: 
• hvordan myndighetene manipulerer offentlig statistikk, for å gi inntrykk av at økonomien er sterkere enn det som faktisk er tilfellet 
• hvilke indikatorer Norges beste økonomer, rådgivere og strateger legger mest vekt på 
• elleve indikatorer som har varslet lav- og høykonjunkturer tre–seks måneder før de begynner 
• hvilke makroforhold som har mest å si for børsene, kronekursen og boligmarkedet 
• den beste metoden for å forutsi i hvilken retning og hvor mye de korte rentene vil endre seg 
• hvilke aksjer og sektorer som påvirkes særlig mye av renteendringer, inflasjon, BNP-vekst og svingninger i valutakursene 
• hvordan profesjonelle forvaltere bruker makroøkonomiske tall til å allokere kapital mellom aksjer, obligasjoner og pengemarkedet 
• hvordan du kan bygge dine egne regnearkmodeller til å finne «skjulte» sammenhenger mellom økonomiske indikatorer og ulike verdipapirer 
• hvordan sunn fornuft og observasjoner fra dagliglivet kan hjelpe deg å slå ekspertene 
• grafer som viser hvordan indikatorene har utviklet seg over tid og i forhold til Norges BNP-vekst 
• de beste kildene for gratis informasjon om økonomiske indikatorer fra hele verden. 
• Med andre ord: Økonomiske indikatorer er boken for deg som ønsker å være bedre forberedt på de økonomiske endringene som påvirker alt fra verdien av din bolig til hvor trygg din arbeidsplass er!

Thomas Hilmersen har siden 2007 jobbet som journalist for Finansavisen. Hans arbeids-erfaring omfatter flere år som corporate finance-medarbeider i det globale megler-huset Merrill Lynch i New York og London, samt i KPMGs Oslo-kontor. Han er utdannet ved Loyola Marymount University i Los Angeles (BBA) og Columbia Business School (MBA) i New York. Han har bodd i Norge, Sverige, England, USA, Mexico og Colombia.

Hilmersens øvrige bøker inkluderer Kontrære investeringer, Valutahandel på 123 og Ditt Paradis i utlandet.
McKinseys hemmeligheter
McKinseys hemmeligheter
Ikke noe annet konsulentfirma er like kjent, ettertraktet, suksessrikt - og velbevoktet - som McKinsey & Company. Denne legendariske tenketanken for strateger har fostret mange av verdens største ledere.  

«McKinseys hemmeligheter» avslører McKinseys velbevoktede ledelsesteknikker - verktøy som vil hjelpe alle, uansett nivå, til å tenke som en McKinsey-konsulent. I denne boken presenterer den tidligere McKinsey-analytikeren Ethan Rasiel kraftfulle metoder for å tilnærme seg og løse selv det mest intrikate forretningsproblem. Dette er metoder som kan anvendes i enhver organisasjon.

 Gjennom ditt innblikk i McKinsey-konsulentenes verden vil du lære hemmeligheter som:

- 80/20-regelen - en av de mest avslørende sannhetene om konsulentarbeid på ledelsesnivå.

- «Heistesten» - hvorfor du bør kunne oppsummere din idé på 30 sekunder eller mindre.
- Hvorfor problemet ikke alltid er problemet.
- Hvordan definere din hypotese: Fremgangsmåten som leder deg fra problem til løsning.
- Syv tips for vellykkede, informasjonssamlende intervjuer.
- Hvordan du skal forberede publikum for garantert å lykkes med presentasjoner.
- Tre nøkkelmomenter for effektiv kommunikasjon.
- Hvordan håndtere vanskelige kolleger og udugelige medarbeidere.
- Hvordan få hele organisasjoner til å «kjøpe» ideer og forslag.

Enten du er toppsjef, leder eller en selvstendig næringsdrivende som må håndtere vanskelige strategiske problemer, eller en ansatt som vil effektivisere og strømlinjeforme deg selv og din profil i din egen organisasjon, tilbyr McKinseys hemmeligheter en utfordrende, fascinerende guide til forretningssuksess slik selskapet som definerer ledelsestenkning praktiserer det i dag.
Valutahandel på 1-2-3
Valutahandel på 1-2-3

Lurer du på hvordan spekulanter som George Soros kan tjene milliarder av kroner på valutahandel? Skaper kronekursens kraftige svingninger problemer for din bedrift eller porteføljeforvaltning? Fristes du av utenlandske lån med lavere renter enn dem vi har i Norge?

Denne boken forklarer hvordan valutamarkedene fungerer, hvem som taper og vinner på denne typen handel, samt hvordan du kan tjene – eller spare – penger på kjøp og salg av utenlandsk valuta. Her lærer du blant annet:
  

 • hvordan sentralbankene skaper muligheter for opportunistiske spekulanter valutastrategiene importører og eksportører benytter for å øke sin inntjening. 
 • hvorfor handel med norske kroner ofte er en taperstrategi for kortsiktige investorer hvordan din tidshorisont påvirker hvilke valutainstrumenter du burde satse på 
 • hvorfor din aksjemegler ofte også kan være din beste valutamegler 
 • når “teknisk analyse” fungerer og ikke fungerer 
 • hvordan en “nerdete” analysemetode kan gi deg en konkurransefordel i markedet 
 • hvilke økonomiske indikatorer som har mest å si for valutautviklingen når du burde “gå mot strømmen” – og når en kontrær strategi kan gi store tap praktiske grep for å plassere valutaordrer og styre risikoen i din portefølje 
 • hvordan du måler og bedømmer din avkastning og risiko i markedet hvordan du unngår at store valutasvingninger ødelegger avkastningen i din verdipapirportefølje 
 • hvordan du unngår ubehagelige valutaoverraskelser ved kjøp og salg av utenlandsk bolig eller ved studier i utlandet 
 • hvordan du kan kopiere internasjonale selskapers “dynamiske” valutasikring hvordan du unngår å tape stort på lån i utenlandsk valuta når du burde benytte valutalån og når du burde sky dem som pesten
  ... og mye annet! 


Valutahandel 123 er en uunnværlig bok for deg som ønsker å tjene penger på valutahandel, som eier bolig eller verdipapirer i utenlandsk valuta, eller som vurderer å ta opp valutalån. Ikke kast deg ut i valutamarkedet, som domineres av noen av verdens største og mest suksessrike selskaper, uten å være utstyrt med denne informasjonen!

Thomas Hilmersen har lang erfaring fra finansmarkedene, blant annet som corporate finance-medarbeider i New York og London. Hans utdannelse omfatter en MBA-grad fra Columbia Business School i New York, samt en Bachelor-grad fra Loyola Marymount University i Los Angeles. Han har tidligere utgitt bøkene Kontrære Investeringer og Økonomiske Indikatorer.

En innføring i makroøkonomi
En innføring i makroøkonomi
Er rentene på vei ned? Er inflasjonen på vei opp? Hva mener sentralbanken? Dyktige fagfolk innen privat og offentlig sektor eller i frivillige organisasjoner betrakter slike spørsmål som alt annet enn akademiske. Den globale økonomien er full av farer, enten det dreier seg om valutakriser eller plutselige nedgangstider. I en slik situasjon har praktisk forståelse av makroøkonomiske begreper blitt et viktig ledelsesverktøy.

En innføring i makroøkonomi av professor David A. Moss ved Harvard Business School er en lett tilgjengelig innføringsbok i makroøkonomisk teori og praksis. Finans- og pengepolitikken er med på å bestemme de grunnleggende reglene i den globale øko-nomien, og boken viser, ved hjelp av eksempler fra fortid og nåtid, hvordan og hvorfor reglene hele tiden endrer seg.

Professor Moss forklarer hvilke grunnleggende sammenhenger som finnes mellom ulike makroøkonomiske hendelser, og hvordan de bidrar til å forme den globale økonomien. Sentralt i boken står en logisk framstilling av tre sentrale makroøkonomiske begreper:

• PRODUKSJON – Hvordan verdien av et lands produserte varer og tjenester (BNP) måles, og hvordan mengden av produserte varer og tjenester er med på å bestemme landets levestandard. • PENGER – Hvordan pengemengden og de ulike ”prisene” på penger – rentesatsen, valutakursen og prisnivået (og dermed inflasjonen) – påvirker økonomien som helhet. • FORVENTNINGER – Hvordan forventninger med hensyn til utviklingen av viktige makroøkonomiske størrelser (som f.eks. inflasjon og endringer i rentesatsen) og til den underliggende styrken i økonomien kan påvirke beslutningene til ulike økonomiske aktører, det være seg forbrukere, bedrifter eller myndigheter.

Professor Moss tar også opp noen av de vanskelige spørsmålene som preger dagens økonomiske debatt:

• Er offentlig underskuddsbudsjettering et effektivt middel for å stimulere økonomien? • Kan investeringer i aksjer og obligasjoner ”redde” velferdsstaten?

En innføring i makroøkonomi inneholder ingen enkle løsninger. Boken gir i stedet en beskrivelse av de grunnleggende prinsippene og sammenhengene som danner kjernen i disse spørsmålene. Den viser hvordan makroøkonomiske hendelser påvirker de relative risikoene og belønningene som er knyttet til de beslutninger som funksjonærer og ledere tar hver dag.
Guide til alle finansmarkedene
Guide til alle finansmarkedene
Samtidig står individuelle investorer overfor valg mellom svært kompliserte finansprodukter som det blir stadig vanskeligere å forholde seg til. Smart bruk av finansmarkedene kan ha alt å si for bunnlinjen. Men for å handle smart må du forstå hva du gjør.
 
Guide til alle finansmarkedene gir gode beskrivelser av de forskjellige markedene. Boken ser videre enn til bare aksjer og obligasjoner, og forklarer hensikten med og bruken av terminer og opsjoner, verdipapiriserte instrumenter og nyskapninger som kredittderivatene som kan styre risiko, men som kan være livsfarlige når de ikke brukes med omtanke. For enhver som vil ha en god forståelse av
 
–             markedenes betydning
–             valutamarkedene
–             pengemarkedene
–             obligasjonsmarkedene
–             verdipapirisering
–             internasjonale obligasjonsmarkeder med fast avkastning
–             egenkapitalmarkedene
–             termin- og opsjonsmarkedene
–             derivatmarkedene
 
finnes det ingen bedre referansekilde enn denne reviderte og oppdaterte femte utgaven
av Guide til alle finansmarkedene.
 
Marc Levinson er tidligere finans- og økonomiredaktør i The Economist. Han var tidligere seniorjournalist i Newsweek, og jobbet etter det i ti år som økonom i JPMorgan Chase. Han har skrevet en lang rekke artikler om økonomi i tidsskrifter som Harvard Business Review og Foreign Affairs, og er for tiden seniormedlem med ansvar for internasjonal forretningsvirksomhet i Council on Foreign Relations i New York.
 
Suksess i krisetider
Suksess i krisetider
Hermann Simon er Styreleder i konsulentfirmaet Simon-Kucher & Partners, som har kontorer i Europa, Asia og USA. Han er en ekspert på strategi, markedsføring og prising, og rådgir kunder og gir foredrag til forretningsorganisasjoner over hele verden. Før han begynte å jobbe som konsulent på heltid, var han professor i forretningsdrift og markedsføring ved Universitetene i Mainz og Bielefeld. Han har dessuten vært gjesteprofessor ved en rekke universiteter, inkludert Harvard Business School, London Business School, INSEAD, Keio University, Stanford og MIT. Simon har blitt kalt en av Europas mest innflytelsesrike tenkere innen ledelsesteori og har vært styremedlem i en rekke tidsskrifter, inkludert International Journal of Research in Marketing, Management Science og European Management Journal. I tillegg har han utgitt over 30 bøker, inkludert den globale bestselgeren Hidden Champions (1996), Power Pricing (1997), Manage for Profit, Not for Market Share (2006) og Hidden Champions of the 21st Century (2009).

33 Raske Løsninger for din bedrift – Suksess i krisetider

Hermann Simon

”Den nåværende krisen utgjør en helt ny opplevelse for dagens generasjon. . . . Aldri før har vi blitt konfrontert med en krise av slike proporsjoner. For første gang i våre liv er vi, etterkrigstidens barn, utfordret til å kjempe med all vår energi mot en sekulær krise. Denne boken gir selskaper, ledere og deres ansatte metoder for å oppnå suksess i krisetider. Å gjennomføre de 33 Raske Løsningene med fasthet og utholdenhet vil ikke fjerne krisen, men skaden vil garantert begrenses. Og dette kan utgjøre hele forskjellen mellom et selskaps undergang og dets overlevelse.”

- Fra Kapittel 9


Suksess i krisetider gir praktiske ideer og verktøy som en hver bedrift umiddelbart kan dra nytte av – for å overleve dagens situasjon og gjøre det bra i fremtiden.

33 Raske Løsninger inkluderer:

#1: Tilby utvidede garantier

#6: Aksepter byttehandler

#12: Styrk direktesalget

#15: Flytt stabsansatte til salgsavdelingen

#20: Reduser ditt volum

#22: Gi avslag i form av gratisprodukter, ikke priskutt

#31; Bli mer fleksibel

Og mye mye mer.

 
101 smarte spørsmål du stiller når du søker jobb
101 smarte spørsmål du stiller når du søker jobb
Dette er boken for alle jobbkandidater som tror at “Har du noen spørsmål?” betyr at intervjuet er over. Dette spørsmålet markerer tvert imot begynnelsen på den siste og kanskje viktigste fasen av intervjuet – en fase som er så viktig at om du ikke forbereder deg ordentlig til den, kan den gjøre alt arbeidet du har nedlagt så langt bortkastet – blant annet det å sørge for gode svar på vanskelige spørsmål! Det er her du skal begynne å stråle – vise frem dybden og bredden i undersøkelsene dine, la intervjueren forstå hvor perfekt bakgrunnen din passer til jobbeskrivelsen, og faktisk be om jobben!
 
 
Denne boken dekker alt:
 
•           hva du skal spørre om
•           når du skal spørre om det
•           hva slags svar du kan regne med å få.
 
 
101 smarte spørsmål på jobbintervjuet gir alle – fra første gangs jobbsøkende til erfarne proffer – praktisk informasjon og råd de trenger for å lykkes på intervjuet og lande drømmejobben.
Å selge bedriften
Å selge bedriften
 
Å SELGE BEDRIFTEN redegjør for de utfordringer som selgeren står overfor når bedriften skal selges – fra A til Å. 

Boken gir en kronologisk fremstilling av de forskjellige temaer som: Hvorfor og når selge bedriften, alternativer til salg, omsetningsbegrensninger, hva bedriften er verdt, bruk av rådgivere, forberede bedriften for salg, salgsprosessen, forhandlingene, avtaler som inngås, det rettslige forhold ellers mellom selger og kjøper, bakgrunnsretten, de skattemessige sider, hvordan strukturere transaksjonen, arbeidstagernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse og informasjonsstrategi.

For selgeren er det av betydning også å ha forståelse av forholdene på kjøpersiden, ikke minst for å oppnå best mulig pris og salgsvilkår for øvrig. Boken tar derfor for seg temaer som gir innsikt på kjøpersiden, særlig hvorfor og hvordan kjøper gjennomfører såkalt due diligence, konkurranserettslige utfordringer og den vanskelige integrasjonsprosessen. Boken er egentlig like aktuell for kjøpere som for selgere.

Å SELGE BEDRIFTEN er den første bok i Norge som tar utgangspunkt i selgers interesser og den første boken i Norge som så grundig tar for seg alle sentrale sider ved virksomhetsoverdragelse.
 
Forfatteren Sigurd Knudtzon har arbeidet med bedriftsoverdragelser i over 20 år - både som advokat og rådgiver, samt som styreleder og styremedlem i bedrifter som har vært på både selger- og kjøpersiden. Han er til daglig partner i SIMONSEN Advokatfirma. I tillegg til sin juridiske bakgrunn har Sigurd Knudtzon en MBA fra Thunderbird Global School of Management i USA og har ellers studert forhandlinger ved Harvard og strategi ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere utgitt Å forhandle (2006) og vært medforfatter av flere andre bøker.
Helvetesuka
Helvetesuka
Ny bok fra forfatteren av bestselgeren Bli best med mental trening!
Gjør alt det du vet at du burde gjøre – i én uke.  
• Stå opp tidlig. 
• Tren før frokost. 
• Vær effektiv på jobben. 
• Vær til stede for barna dine. 
• Spis sunt. 

Norges råeste mentaltrener har sett at de som gjør dette, blir forandret for livet. Godfølelsen etterpå er enorm, og du forstår at du klarer mye mer enn du trodde på forhånd. Én uke er overkommelig hvis man planlegger godt, og erfaringene vil gjøre det mye lettere å oppnå forandring over tid.
«Dette er min kur til deg, en sivil variant at Forsvarets mytiske helvetesuke.Hvis du lever til du er 80 år vil du ha levd i til sammen 4160 uker. Kanskje blir det denne ene du husker aller best.»
Erik Bertrand Larssen har hatt stor suksess med sin første bok Bli best med mental trening som kom i 2012. Han er utdannet befal, fallskjermjeger og siviløkonom. Han har bred erfaring fra Forsvaret og næringslivet, og i 2010 startet han Bertrand AS. Som mentaltrener coacher Erik Betrand Larssen flere av våre fremste idrettsutøvere, blant andre Petter Northug og Suzann «Tutta» Pettersen. Han er en ettertraktet foredragsholder. 
Motivasjon og jobbsøking
Motivasjon og jobbsøking
Å være jobbsøker er noe av det mest utfordrende du vil oppleve i løpet av din karriere. Du skal selge deg selv i konkurranse med andre mennesker som ofte er både dyktigere enn deg og har spissere albuer – mennesker fra hele verden! For å lykkes må du ha kunnskaper om arbeidsmarkedet, hvordan du skal skrive en vinner-CV og jobbsøknad og hvordan du skal gi det beste av deg selv under et intervju. Du må vite hva arbeidsgiverne ønsker seg, hvordan de vurderer deg og hvem du selv er på godt og vondt. Like viktig er det å være bevisst på at du egentlig alltid er arbeidssøker, for når du er i jobb, må du sørge for at du ikke mister din attraktivitet som arbeidstager. Du kjenner ikke morgen-
dagen, og i et nådeløst arbeidsmarked kan du ende opp hos NAV før du vet ordet av det. De aller fleste gjør det en eller flere ganger i løpet av karrieren. 

Mange mennesker snubler også i løpet av et yrkesliv, og slike feilsteg kan gjøre det vanskelig å få nye muligheter. Ved å lese denne boken håper jeg at du skal bevege deg tryggere fremover, med pågangsmot, vilje og selvtillit, og at din motivasjon til å lykkes trigges av de utfordringene som finnes på din karrierevei.

Anneli Brannfjell Olsen har en mastergrad i planlegging og kulturforståelse og en bachelorgrad i statsvitenskap fra universitetet i Tromsø. Hun er også utdannet karriereveileder og coach fra høgskolen i Telemark. I mange år har hun jobbet innen kommunikasjon med rekruttering, som markeds-koordinator, NAV-veileder, karriereveileder, kursinstruktør, foredragsholder og skribent. Hennes lidenskap er å formidle kunnskaper om karriereutvikling, der motivasjon, mot, selvtillit og jobbsøking er viktige tema. 

Oppnå mer med mindre stress
Oppnå mer med mindre stress
Lever du en hverdag i stress? I Oppnå mer med mindre stress formidler forfatteren essensen av Oppmerksomhetstrening (OT), mindfulness, en praktisk og effektiv metode for å redusere stress, mestre utfordringer og øke livskvaliteten. Med dette ønsker han at så mange som mulig vil lære å takle stress i hverdagen og arbeidslivet på en god måte. OT er en bevisstgjøringsprosess som gir oss ansvar for egen trivsel.

I arbeidslivet er ofte adekvat adferd og kommunikasjonsevne minst like viktig som faglig kunnskap. Med OT kan du utvikle egenskaper som assosieres med Emosjonell Intelligens (EQ). «En god leder bør ha like mye EQ som IQ.» Mens IQ måler de rasjonelle og analytiske ferdighetene hos en person, sier EQ noe om en persons sosiale og emosjonelle ferdigheter som integritet, empati, intuisjon og inspirasjons- og tilpasningsevne.

Målet med livet er å leve det og ha det bra i stedet for å rømme fra det. Ved å følge «strømmen» eller «the flow» – en universell energi som hjelper deg til å yte mer ved å bruke mindre krefter – kan OT hjelpe deg å styre unna de verste hindringene. Du utvikler en balanse mellom kropp og sinn, men også mellom ditt personlige liv og yrkesliv. Du lader batteriene mens du arbeider, og med OT begynner du gradvis å oppnå mer med mindre stress. 

Forfatteren Andries J. Kroese er spesialist i hjerte- og karkirurgi og professor emeritus, og har i mange år sett konsekvensene av dårlig stress på nært hold. Han har over 40 års personlig erfaring med OT, og ble utdannet som instruktør i OT ved University of Massachusetts Hospital, USA. De siste 15 årene har han holdt kurs for pasienter, mange forskjellige yrkesgrupper (blant annet helsepersonell, psykologer, næringslivsledere) og toppidrettsutøvere i Norge og utlandet. 

Styrearbeid på 1-2-3
Styrearbeid på 1-2-3
Forfatterne har tidligere utgitt Styreguiden, som har et opplag på over 13.000 eksemplarer. 

Styrearbeid på 1-2-3 er ment å være en praktisk bok for personer som har styreverv eller ønsker å sette seg inn i styrets oppgaver og ansvar. Forfatterne har i denne boken forholdt seg til selskaper som er etablert og alt er i virke. Forfatterne har fokusert på SMB-bedrifter i sine eksempler, ikke våre største aksjeselskaper.

Boken er spesielt rettet mot personer som sitter i styrer i dag, og som gjerne vil tilegne seg kunnskap og kompetanse om hvordan de kan øke profesjonaliteten i styret og få bedre og mer effektive styremøter. Vi tror at boken også passer for personer som ikke har styreverv, men som ønsker å lære om styrets formelle og praktiske sider og oppgaver.

Vi håper at denne boken skal være med på å øke kvaliteten og effektiviteten i styrearbeidet og motivere til bedre samarbeid mellom daglig ledelse og styret, slik at styret og ledelsen i fellesskap lykkes med sine og selskapets oppgaver og utfordringer.


Vidar Andersen er utdannet diplomøkonom fra Bedrifts­øko­nomisk Institutt med spe­siali­sering innenfor økonomi, regnskap og skatt, samt registrert revisor. Autorisasjon som regnskaps­fører. Praksis og arbeidserfaring som økonomisjef i Fredrikstad kommune, teknisk drift, økonomisjef Horn Yrkesklær AS, samt adm.dir. i Blåkläder AS. Er i dag partner i Concepta Partner AS, som arbeider med regnskap, økonomi og selskapsrådgivning. Har bred erfaring fra styreverv og rådgivning i SMB-bedrifter. Vidar Andersen holder en rekke kurs innenfor fagområdene styre og økonomi, og har bidratt til å utvikle flere elektroniske plattformer for ledelses- og styringsverktøy. 

Erik Bjørløw Dye er utdannet jurist. Han har bred erfaring fra offentlig og privat virksomhet, og har de siste 12 årene vært daglig leder av Basal AS.
Basal AS er et konsortium av 19 norske industri­bedrifter som produserer rør og kummer i betong til VA-sektoren i Norge. Basal AS utarbeider felles standarder og normer for rør og kummer i betong, utvikler nye produkter i samarbeid med bedriftene og inngår felles innkjøpsavtaler for eierne.
I tillegg gir Basal AS teknisk og juridisk rådgivning til eierne samt teknisk rådgivning til byggherrer, konsulenter og entreprenører.
Erik Bjørløw Dye har lang fartstid som både styre­leder og styremedlem, innehar styre­verv i flere selskaper og er aktiv som foredragsholder i styrekurs for organisasjoner og selskaper.
 
Stian Simonsen er utdannet innen økonomi, ledelse og styrearbeid.Han er i dag direktør for Virke Forretningsutvikling, før dette Regionssjef Øst i Statoil. Han har lang erfaring som daglig leder, styreleder og som konsulent. Som konsulent er det styre­arbeid, strategi, forretningsutvikling og cash manage­ment som er hovedområdene. Erfaringen spenner fra varehandel, bilbransjen, IKT og til  kunnskaps- og konsulentbedrifter. Stian Simonsen har også utviklet nettbaserte verktøy innen for fagområdene styre og ledelse.
100 gode presentasjonsideer
100 gode presentasjonsideer
 
•      De beste presentasjonsideene hentet fra de beste selskapene og lederne og samlet mellom to permer.
•      Boken er holdt i en lettlest form som raskt skal gi inspirasjon og stimulere til nye ideer. 
•      Den inngår i en serie (”100 gode ideer”) med lett tilgjengelige næringslivsbøker myntet på et svært bredt publikum.
 
 
Alle ledere må holde presentasjoner en gang imellom. Det er imidlertid et faktum at de aller fleste trives dårlig i slike situasjoner. Det å holde presentasjoner er ledernes nest verste mareritt (etter tannlegebesøk!). Denne boken inneholder 100 gode ideer til hvordan du skal holde elegante og 
virkningsfulle presentasjoner. Ideene baserer seg på forskning og undersøkelser i store selskaper og blant ledere over hele verden, og de beskrives her på en lettfattelig måte. Du får også innspill til hvordan du kan anvende ideen i praksis når du selv skal holde en presentasjon. En enkel oppskrift som kan gi stor uttelling.
 

Rikes tilstand
Rikes tilstand
Rikes Tilstand er en samling portrettintervjuer ført i pennen av en av Norges største språkkunstnere, Niels Chr. Geelmuyden. Gjennom forfatterens skarpsindige og vittige personskildringer møter du 21 av Norges rikeste personer.

'God kunst hevdes å springe ut av 90 prosent hardt arbeid og 10 prosent talent. I all ydmykhet gjetter jeg at Geelmuydens begavelse kan være en blanding av vilje til å underholde leseren, en inntrykksvarhet og et kunstnerisk temperament som siler inntrykkene slik at det vi får lese blir en sann svir av persontegning, latter, gjenkjennelse og overraskelser.” Arnhild Skre, Aftenposten

«Ikke mange journalister får sine opus utgitt i bokform, sjelden er de så gjennomgående leseverdige som Geelmuydens samlinger. Dette er tvekamp og underholdning på høyt plan.» Mikael Godø i Dagens Næringsliv, om boken Ærlighetens komedie

«Niels Chr. Geelmuyden er en av Norges meget få språkkunstnere. Han skriver så godt at leseren nesten blendes, men leser videre og fryder seg over hvordan Geelmuyden leker med ordene og dermed trenger inn under overflaten på det han skriver om.» Tore Dyrhaug i Tønsbergs Blad, om boken Ærlighetens komedie

«Hans penn har ingenlunde mistet noe av sin lekende eleganse. Du verden hvor mye gøy man har det over 324 sider.» Terje Stemland i Aftenposten, om boken Grepet i ord

Niels Chr. Geelmuyden (f. 1960) er utdannet cand.polit. Som skribent er han særlig kjent for sine portrettintervjuer i Kapital og Henne. Dessuten er han radiokåsør og spaltist i ulike organer så som SAS-magasinet, Bergens Tidende og Tønsbergs Blad og har tidligere skrevet fast i Farmand, Morgenbladet og Tidens Tegn. Av annen arbeidserfaring kan nevnes kanonkommandør, ølkjører, lærer, tekstforfatter, journalist og hønserøkter.
Den lille boken som slår markedet
Den lille boken som slår markedet
Fem år på handelshøyskole kommer ikke til å lære deg hvordan man slår markedet. To timer med Den lille boken som slår markedet vil gjøre nettopp det. La Joel Greenblatt, grunnlegger av og managing partner ved Gotham Capital (med et gjennomsnittlig avkastningsresultat på 40% over 20 år) vise deg hvordan du kan slå markedet på en enkel måte.

Den lille boken som slår markedet tilbyr mer enn kun en beskrivelse av de grunnleggende prinsippene bak vellykket aksjeinvestering – den inneholder en 'magisk formel' som er lett å bruke, og automatiserer prosessen med å kjøpe gode selskaper til rabattpriser. Formelen har gjennomgått omfattende tester og representerer et tydelig gjennombrudd i både den akademiske og den profesjonelle verden. Allikevel blir denne metoden, som er basert på sunn fornuft, forklart ved hjelp av meget enkel matematikk, et lettfattelig språk og mye humor. Leseren lærer seg hvordan man kan bruke denne lavrisiko-metoden for å slå både markedet og profesjonelle pengeforvaltere med stor margin. Underveis vil leseren også lære seg hvordan aksjemarkedet fungerer; hvorfor de aller fleste private og profesjonelle investorene mislykkes; og hvorfor formelen kommer til å fortsette å fungere, selv når alle 'vet' om den.
Gründerens sjekklister
Gründerens sjekklister
Gründerens sjekklister gir deg utallige tips om alt fra å skape ideer og styre tiden til å rekruttere de riktige personene og motivere teamet ditt for å starte og utvikle en virksomhet. 
Alt du leser, er basert på faktiske erfaringer, slik at du kan lære hvordan andre gjorde det og unngå å gjøre feil første gangen. Alle som bidro til denne boken, ønsker at du skal lykkes slik de gjorde. Uansett hva som motiverer deg, eller hva målet ditt er, er denne bestselgeren din ultimate guide til suksess for virksomheten din. 

Du har altså etablert en virksomhet, eller direkte planlegger å gjøre det nå eller i fremtiden? Som gründer vil du få det mer travelt enn noensinne. Med så mange ting å ta hensyn til er det en skikkelig utfordring å ha kontrollen og være ett skritt foran. 

Gründerens sjekklister er svaret. Boken inneholder alt du trenger å vite og mer til. Den forteller deg hva du skal gjøre, selv om du ennå ikke vet hva som må gjøres! 

Det unike sjekklisteformatet er spesielt utviklet for travle mennesker som deg selv for å bidra til at du får tilgang til tips og råd så raskt som mulig. Og for å hjelpe deg med å ta enda flere snarveier inneholder boken også viktige forretningsmaler du kan tilpasse og bruke som dine egne, i tillegg finnes et kapittel som dekker mulighetene på nettet.
Opsjoner og futures - En praktisk innføring
Opsjoner og futures - En praktisk innføring
Opsjoner og futures er noe de fleste har hørt om, men som de færreste vet nok om. De fleste er fortrolige med å investere i aksjer, men svært få handler med opsjoner og futures. Med disse to instrumentene er det imidlertid mulig å tjene penger på alle retninger i markedet: opp, ned eller sidelengs. I tillegg kan opsjoner kombineres med aksjer for å skreddersy din risikoprofil. Du kan øke eller redusere risikoen betrakterlig ved å bruke disse instrumentene for seg selv eller i kombinasjon med verdipapirer. 

Denne boken gir deg en innføring i noen av mulighetene som finnes, og gir samtidig praktiske og enkle eksempler på de vanligste strategiene. Siden noen av strategiene har ubegrenset risiko (og gevinst-potensiale), er siste del av boken viet risiko. Denne boken vil hjelpe deg med å forstå og komme i gang med opsjons- og futureshandel.

«No one should ever invest in any market without first becoming educated as to that market's risks, opportunities, rules of trading, and terminology.» - Warren Buffett

Forfatteren, Oddmund Grøtte, er utdannet siviløkonom og driver med aksjetrading på heltid. Han har tidligere skrevet bestselgeren Aksjekjøp og daytrading, utgitt av Hegnar Media.
Prestasjonskultur og presentasjonsledelse
Prestasjonskultur og presentasjonsledelse
Noen virksomheter gjør det klart bedre enn andre over tid. Men finnes det noe som er allmenngyldig for fremragende prestasjoner? Hva er det som gjør at noen mennesker og virksomheter lykkes bedre enn andre? Finnes det likhetstrekk mellom næringsliv, idrett og kultur? Er det noen måter å jobbe og samhandle på som kan være felles for eksempelvis hopplandslaget, Radiumhospitalet og Aker? Hvilke lederegenskaper er fremtredende blant toppledere, idrettstrenere eller en teatersjef som lykkes? Dette er noen av spørsmålene som drøftes i denne velskrevne og engasjerende boken. “Prestasjonskultur og Prestasjonsledelse” er en praktisk fagbok rettet mot ledere, medarbeidere og studenter i ledelsesfag, samt alle som vil forstå bakgrunnen for fremragende prestasjoner.
Seier i profittkappløpet
Seier i profittkappløpet
- Smartere på pris - Smartere på branding
Hvordan bruke pris og merkevare som strategiske verktøy for økt omsetning og bedre marginer.
Du har prøvd alt i din endeløse jakt på en bedret bunnlinje: nye forretningsprosesser, nedskjæringer, nye innkjøpsstrategier, TQM, CRM, automasjon, nye salgskanaler og -teknologier. Problemet er bare at alle andre har gjort akkurat de samme tingene. Og mens disse en gang så innovative teknologiene kanskje fortsatt kan hjelpe din bedrift med å holde seg flytende, har de for lengst brukt opp sitt effektivitets- og konkurransemessige potensial. Smarte ledere og smarte selskaper spør seg allerede hva det neste blir, og hvordan de skal beholde forspranget.

I Seier i profittkappløpet skisserer forfatterne en enkel, men kraftig løsning – for kontinuerlig å forbedre bunnlinjen må din organisasjon nå endre sine mål og sitt fokus til topplinjevekst. De innfører også to fundamentale verktøy for å gi slik vekst: pris og brand. Du får vite hvordan du utvikler en effektiv, integrert balanse mellom pris og merkevare, hvor prisen brukes som et middel til å kommunisere med kundene. Du vil også få lære hvordan du kan trenge inn i nye markeder og transformere din organisasjon til et maktsentrum på merkevarer.
For mange selskaper vil en økning i pris på 5 % gi en sobling av resultatet gitt samme volum. Hvordan vet du at du har tatt ut det markedet tåler i pris? Denne boken forteller deg hvordan du kan sette riktig pris på vrer og tjenester, og bruke prisen som et effektivt og lønnsomt virkemiddel.

Alle som tar seg tid til å lære hvordan man bruker metodene i denne boken skikkelig, kan skaffe seg store konkurransemessige fortrinn – fort!  Denne boken forteller deg hvordan du vinner profittkappløpet!

Robert G. Docters er administrerende direktør i Abbey Road Associates.
Michael R. Reopel er seniorleder i strategivirksomheten ved det globale ledelses-konsulentselskapet A.T. Kearney.
Jeanne-Mey Sun er konsulent ved A.T. Kearney.
Stephen M. Tanny er professor ved University of Toronto.
Skal jeg bli i jobben?
Skal jeg bli i jobben?
Å bytte jobb – eller ikke – kan bli avgjørende for din fremtidige karriere. Det er også en av de vanskeligste beslutningene å ta. Når er det ideelle tidspunktet for å slutte? Hvordan skiller du et bra tilbud fra – på lang sikt – et som er mye bedre? Er du klar for å bevege deg videre? Vil du bli lykkeligere av gresset på den andre siden? Denne boken skal hjelpe deg til å finne ut hva som skjer – og hva du skal gjøre med det.
Det er ikke noe poeng i å bekymre seg og lure på hva som kunne ha vært. Finn klarhet i problemene. Lær deg å evaluere deg selv og organisasjonen du er i, og lær hvordan du kan se at du har kommet så langt som mulig på et sted.
 
Skal jeg bli i jobben? vil utstyre deg med svarene til alle nøkkelspørsmålene:
– Kommer et jobbskifte for deg til å bli et steg opp på karrierestigen, eller vil det vise seg å bli et skritt til siden i stedet?
– Er dette riktig tidspunkt å flytte på seg?
– Er jobben din en blindvei, eller er det hos deg selv feilen ligger? Ville et skifte i karrieren gjøre noen forskjell på hvordan du har det?
– Hva om jeg tar feil beslutning? 
– Tenk om jeg ombestemmer meg?
– Sett at jeg brenner alle broer til min nåværende jobb hvor jeg har jobbet så hardt for å komme dit hvor jeg er i dag. Vil jeg angre?
– Er den nye jobben sikrere og mer lønnsom? Hvordan kan jeg vite disse tingene med så lite informasjon?
 
Denne boken hjelper deg til å finne ut hvor på karrierestigen du befinner deg, oppdage hva du føler i forhold til det veiskillet du har kommet til og til å ta beslutningen hvorvidt det er på tide å flytte på seg eller å jobbe seg videre oppover der du er.
Aksjekjøp og daytrading
Aksjekjøp og daytrading
Svært mange drømmer om å leve av å kjøpe og selge aksjer. Det ser både enkelt og spennende ut, og det gir tilsynelatende gode muligheter for å bli rik i en fei. Sannheten er at de færreste lykkes med det. 

Aksjekjøp og daytrading har som hensikt å hjelpe deg til å få sannsynlighetene litt mer på din side. Den tar for seg markedspsykologi og hvordan du kan utvikle metoder for å lykkes med aksjehandel. Boken tar for seg daytrading, risikohåndtering, og gir deg konkrete råd om trading-strategier. Boken går igjennom de vanligste tabbene investorer gjør, og viser deg hvordan du kan unngå disse best mulig. Denne boken er vår mest omfattende aksjebok. Den inneholder mer enn 600 sider med informasjon om hvordan du bedre kan lykkes i aksjemarkedet, og har vært en av våre absolutte bestselgere siden første utgaven kom i 2002. 

I denne nye utgaven får du også et forord av Stig R. Myrseth. I årevis har han gitt råd om aksjer og investeringer. I dette forordet kommer han med sine tanker om hva som skal til for å lykkes som investor og kommer med konkrete investeringsråd. 

Forfatteren, Oddmund Grøtte, er utdannet siviløkonom og driver daglig med aksjetrading på fulltid.
Du er allerede en abonnementskunde, men du har ikke registrert brukerkonto på nettsiden. Fullfør registreringen ved å klikke på Fullfør registerings button.
Hegnar Media Bokklubb © 2019