En innføring i makroøkonomi

David A. Moss. Oversatt: Bjørn Aasheim
Special Price kr 149,00 Spar kr 240,00 ( veil. pris kr 389,00 )
På lager Antall: 99945
SKU
1514797
LÆR DEG DE GRUNNLEGGENDE REGLENE i den globale økonomien.
Er rentene på vei ned? Er inflasjonen på vei opp? Hva mener sentralbanken? Dyktige fagfolk innen privat og offentlig sektor eller i frivillige organisasjoner betrakter slike spørsmål som alt annet enn akademiske. Den globale økonomien er full av farer, enten det dreier seg om valutakriser eller plutselige nedgangstider. I en slik situasjon har praktisk forståelse av makroøkonomiske begreper blitt et viktig ledelsesverktøy.

En innføring i makroøkonomi av professor David A. Moss ved Harvard Business School er en lett tilgjengelig innføringsbok i makroøkonomisk teori og praksis. Finans- og pengepolitikken er med på å bestemme de grunnleggende reglene i den globale øko-nomien, og boken viser, ved hjelp av eksempler fra fortid og nåtid, hvordan og hvorfor reglene hele tiden endrer seg.

Professor Moss forklarer hvilke grunnleggende sammenhenger som finnes mellom ulike makroøkonomiske hendelser, og hvordan de bidrar til å forme den globale økonomien. Sentralt i boken står en logisk framstilling av tre sentrale makroøkonomiske begreper:

• PRODUKSJON – Hvordan verdien av et lands produserte varer og tjenester (BNP) måles, og hvordan mengden av produserte varer og tjenester er med på å bestemme landets levestandard. • PENGER – Hvordan pengemengden og de ulike ”prisene” på penger – rentesatsen, valutakursen og prisnivået (og dermed inflasjonen) – påvirker økonomien som helhet. • FORVENTNINGER – Hvordan forventninger med hensyn til utviklingen av viktige makroøkonomiske størrelser (som f.eks. inflasjon og endringer i rentesatsen) og til den underliggende styrken i økonomien kan påvirke beslutningene til ulike økonomiske aktører, det være seg forbrukere, bedrifter eller myndigheter.

Professor Moss tar også opp noen av de vanskelige spørsmålene som preger dagens økonomiske debatt:

• Er offentlig underskuddsbudsjettering et effektivt middel for å stimulere økonomien? • Kan investeringer i aksjer og obligasjoner ”redde” velferdsstaten?

En innføring i makroøkonomi inneholder ingen enkle løsninger. Boken gir i stedet en beskrivelse av de grunnleggende prinsippene og sammenhengene som danner kjernen i disse spørsmålene. Den viser hvordan makroøkonomiske hendelser påvirker de relative risikoene og belønningene som er knyttet til de beslutninger som funksjonærer og ledere tar hver dag.
Mer informasjon
ISBN 9788271461935
Forlegger Hegnar Media
Språk Bokmål
Forfatter David A. Moss. Oversatt: Bjørn Aasheim
Release Year 2008
Write Your Own Review
Du vurderer:En innføring i makroøkonomi
Hegnar Media Bokklubb © 2019