Bli medlem

På finanskrisens slagmark
På finanskrisens slagmark

Finanskriser oppstår og spiller seg ut, igjen og igjen. Det er viktig å forstå deres årsak og hvordan de kan forutsees.

Islands krise var blant de dypeste. Penger fra verdens finanssentre hadde skylt inn over øya. Nå trakk vannet seg tilbake. I andre land ble finansakrobatenes adferd holdt hemmelig. På Island kom alt ellers skjult til syne. Island tok en annen vei enn andre, dels av tvang og dels av egen vilje. En vei som viste seg å være den raskeste tilbake.

Svein Harald Øygard ble innkalt som midlertidig sentralbanksjef etter at alt hadde kollapset, som en av en håndfull «utlendinger» som noen gang har ledet et annet lands pengevesen. En lov fra 1262 måtte endres. Han kunne nå se alt fra innsiden, og oppleve penge- og verdensmaktenes spill.

Svein Harald var statssekretær da Norge hadde sin krise. Han har jobbet med makroøkonomi i ti år og i næringslivet i 25 år, med erfaringer fra et 30-talls land. Boken inkluderer erfaringene herfra, funn fra 90 intervjuer samt sammenligninger med andre lands kriser.

Makrosjokk har i perioder vært viktigere for investorer enn enkeltsektorenes og enkeltselskapenes utsikter og resultater. Med boken i hånd vil en investor vite hvilke indikatorer som bør følges, generelt og nå. Når det er tid for å selge, sitte stille eller å kjøpe, især i dypet av en krise.

Etterordet, skrevet i samarbeid med Harald Magnus Andreassen, Peter Hermanrud og Pål Ringholm, summerer opp dagens situasjon i Norge og internasjonalt, hva vi har lært om kriser, og hva investorer bør lære av og vokte seg for.

– En viktig bok om alt som skjedde. Øygard skriver prosa som er så klar og økonomisk som i en islandsk saga, og historien han forteller er ikke mindre dramatisk.

– Eva Joly, rådgiver til den islandske spesialetterforskeren


– Svein Haralds fortelling er utrolig drivende (ikke tørr økonomi!), krydret med skarpe observasjoner og usedvanlig presise sarkasmer. Det er rett og slett morsom lesning. Og selvsagt viktig. Og med mye å lære!

– Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom Sparebank 1 Markets

The Art of War – NY UTGAVE
The Art of War – NY UTGAVE

Utvidet utgave

The Art of War – Sun Zis Krigskunst, er Kinas eldste og mest berømte verk om krigføring og militær administrasjon. Krigføring og militær administrasjon handler nettopp om ledelse. Det gir oss mye visdom og lærdom om de kinesiske tradisjonene på disse områdene. Uansett hvem du er, og hvis ønsker å lære alle triksene, så må du bare lese og lære å bruke disse tesene til Sun Zi.

Alle som er ledere og har lyst til å bli enda bedre og suksessrike ledere, bør ha en slik bok i bokhylla si.

I tiilegg til alle disse 13 tesene til Sun Zi, har forfatteren av boken, dr. Henning Hai lee Yang, tatt med 36 nyttige stratagemer som kan anvendes i en hvilken som helst livssituasjon.

I denne utvidede utgaven har vi utvidet boken til å inneholde også en del om hvordan man leser mennesker. Kinesisk ansiktsanalyse og kroppsspråk samt håndanalyse har inngått som viktige verktøy for å definere menneskets liv og skjebne i Kina og over store deler av verden der kinesisk kultur gjør seg gjeldende. Forfatterren gir her en innsikt i hvordan man leser mennesker med bakgrunn i kinesisk tankegang. Denne delen er ment for å gi god innsikt i hvordan dette har vært praktisert i Kina i tusenvis av år. Kanskje kan man også plukke opp en ting eller to om hvordan man kan lese dem man har foran deg.

Da gjenstår det bare å ønske dere god lesning!

Klaff 1

Dr. Henning Hai Lee Yang er historie- og språkekspert og har gjort et fremragende arbeid med å formidle kunnskaper mellom Kina og Vesten. Han har skrevet en rekke interessante bøker, med denne The Art of War – Sun Zis krigskunst er det seksogåttiende boken hans. 16 av hans bøker er skrevet på engelsk og oversatt til mange andre språk, resten er skrevet for det norske markedet. Dr. Henning Hai Lee Yang sitter som sjefredaktør for 鏡報, Jing Pao, og har vært der siden 2005. Jing Pao er det største samtidsmagasin i Kina med nesten 200 millioner kinesiske lesere. Han mener at The Art of War – Sun Zis krigskunst er et must for alle bokelskere.

Klaff 2

Det finnes følgende fem metoder for Krigføringen:

Den første heter avstand.

Den andre er volum.

Den tredje er antall.

Den fjerde er overveininger.

Den femte er seieren.

Utdrag fra Fjerde kapittel, Disposisjoner

Finanskriser - Slik forbereder du deg
Finanskriser - Slik forbereder du deg

Avbestillingsfrist 11. august.

Finanskriser kommer ikke «som lyn fra klar himmel», men oppstår relativt hyppig og er relativt forutsigbare. I denne boken lærer du hva som gjør økonomier særlig sårbare, hva som kan utløse finansielle og valutarelaterte krakk, og hvordan du kan overleve dem.

Blant annet får du kritisk informasjon om:

 • hvordan bankene bidrar til å skape økonomisk vekst og høyere boligpriser
 • den avgjørende forskjellen mellom boble/krakk-sykluser og bærekraftig oppgang
 • Fem tidligere finans- og valutakriser og hva vi kan lære av dem
 • seks forhold som gjør verdensøkonomien mer sårbar enn noen gang på 100 år
 • åtte faktorer som kan utløse en ny finanskrise
 • hvorfor den langvarige trenden med fallende inflasjon og renter er i ferd med å snu
 • hvorfor børsavkastningen i de neste 30 årene trolig blir halvparten så høy som det langsiktige snittet
 • syv grep som gjør deg langt mindre sårbar, når den neste finanskrisen kommer
 • Hvorfor selv unge investorer ikke burde ha 100 prosent av sin kapital i aksjemarkedet
 • en enkel strategi som reduserer din risiko over tid og gjør deg mer «immun» mot inflasjon
 • en «ideell» portefølje som over tid har gitt langt høyere risikojustert avkastning enn globale aksjer
 • syv psykologiske fallgruber som kan ødelegge din finansielle fremtid – og hvordan du unngår dem
 • hvordan den kommende finanskrisen vil endre våre jobber, hva vi gjør i fritiden og hvordan vi tenker på penger og gjeld

… og mye annet.

 Under tidligere finanskriser tapte mange alt de hadde bygget opp gjennom flere tiår med hardt arbeid. Du kan unngå en lignende skjebne ved å forberede deg og ikke være naiv. Ennå har du tid til å ta grep for å redusere din sårbarhet. Å lese denne boken er således et godt første steg for å trygge din finansielle fremtid – uansett når og hvordan den neste krisen skulle oppstå.

Thomas Hilmersen har siden 2007 jobbet som journalist for Finansavisen. Hans arbeidserfaring omfatter flere år som corporate finance-medarbeider i det globale meglerhuset Merrill Lynch i New York og London, samt i KPMGs Oslo-kontor. 

Thomas Hilmersen er utdannet ved Loyola Marymount University i Los Angeles (BBA) og Columbia Business School (MBA) i New York. Han har bodd i Norge, Sverige, England, USA, Mexico, Colombia og Bulgaria. 

Andre bøker av Thomas Hilmersen: 

Slik timer du markedet, Økonomiske indikatorer, Ditt Paradis i utlandet, Valutahandel på 123 og Kontrære investeringer

Den store rentebølgen
Den store rentebølgen

Den store rentebølgen

Rentens 700 år lange seilas til negativt lende

 

Renten er en av de faktorene som har størst betydning på både aksjemarkedet, boligpriser og de flestes privatøkonomi. Denne boken gir en god innføring i hvilke faktorer som bestemmer rentefastsettelsen og hvordan den vil utvikle seg videre. Forstå hvilke faktorer påvirker deg og din økonomi mest.

 -Hvor går renten? spør folk meg ofte, selv om jeg tidligere har tatt feil i mine renteprognoser. Alle er opptatt av renten!

Ser en på 700 års historikk, virker det som om alle renteoppganger er forbigående og midlertidige – før de avløses av nye rentefall, til stadig nye rentebunner. En 700-årig ferd mot null har realrentene hatt. Det er nærliggende å tro at det er noe med historiens utvikling som gir oss gradvis lavere renter. En blanding av teknologiske endringer, akkumulering av oppsparte midler, og demografiske utviklingstrekk som trekker rentene gradvis ned. Kanskje er det bare ikke nok fornuftige prosjekter der ute til å ta i bruk de ønskede investeringsmidler?

Rentekutt er den foretrukne medisin for de fleste problemer som oppstår i en moderne økonomi.  Svingende sparerater skaper konjunkturbølger. Noe vi merker godt i disse coronatider. Og myndighetenes oppgave blir å holde svingningene under kontroll ved hjelp av penge- og finanspolitikken.I tillegg til å sørge for at alle spareoverskudd i privat sektor blir tatt i bruk.

Men renten er nå en gang havnet på null, og da er det også naturlig å spørre seg hva dette betyr for Norge. Mye av vårt konvensjonelle tankegods om økonomisk planlegging er avleggs hvis renten fortsetter å være null, før den om noen år fortsetter å falle, men nå over i negativt lende. Det er her også et kapittel med råd til deg om din egen økonomi. Til dine barn som må påregne å bli over 100 år gamle. Et hundreårig liv uten at de noensinne får oppleve høye renter. Det blir nok våre barns skjebne å ivareta og utvikle arven de får. Hvem vet? Kanskje skal rentene fortsette å falle i  700 år til?

 

Jan L. Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen, med egen blogg som deles på Twitter, LinkedIn og Facebook. Jan er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, uteksaminert i 1988, og har siden jobbet i bank og finans. Han skriver titt og ofte i Finansavisen og Kapital. Gjennom sine reiser rundt i Norge har han fått et litt annet perspektiv på landets utvikling enn mange av sine kolleger.

Ny som leder
Ny som leder


Som leder skal du oppnå resultater gjennom dine medarbeidere. Dette er en praktisk håndbok som viser deg hvordan du ved hjelp av god og åpen kommunikasjon kan etablere tillit, motivere, gjennomføre medarbeidersamtaler, gi tilbakemeldinger og løse konflikter.

Du skal også lede deg selv gjennom hverdagens utfordringer. Da er det viktig å avklare forventninger, takle stress, kjenne humorens krefter, men ikke minst ta vare på din egen arbeidsglede.

Å være ny som leder betyr ofte å lede sine tidligere kolleger. Det kan være vanskelig, og da er begrepet rolle nyttig for å forstå og hjelpe deg å takle det som skjer.

Mona Evjen er kursleder og coach, og driver sitt eget firma Comona som tilbyr ulike tjenester innen ledelse-, personal- og arbeidsmiljøutvikling. Hun er utdannet  sosiolog, og har lang erfaring som personal- og organisasjonssjef.

Boken har nå vært utgitt i tre nye og utvidede utgaver i årenes løp. I denne tredje og siste utgaven er kapitler om hersketeknikk og møteledelse lagt til.

 

I denne boken kan du blant annet lese om:

 • betydningen av å ha, samt ulike måter å etablere tillit på
 • nytten av, og hvordan du skaper, god og åpen kommunikasjon
 • verdien av å forstå og respektere ulike personligheter
 • bruken av medarbeidersamtalen som en arena for å drive utviklingsarbeid
 • viktigheten av å legge til rette for indre motivasjon og skape arbeidsglede
 • nødvendigheten av å gi tilbakemeldinger og hvordan du kan gjøre det på en virkningsfull måte
 • forståelse av hvordan du kan håndtere konflikter
 • kjennetegn ved stress – og hvordan du kan ta ansvar for å mestre det
 • humorens betydning i arbeidsmiljøet – og for helsen
 • hensikten med å kjenne sitt eget verdigrunnlag
 • anvendelsen av emosjonell intelligens
 • coaching på veien videre

 

Å forhandle
Å forhandle

Vi er alle forhandlere – hele tiden. Vi forhandler på hjemmebane om matpakker og henting av barn på trening, og vi forhandler om forretningsavtaler,      lønn og ferieordninger på jobben og om pris ved kjøp av bolig. Nasjonal og internasjonal politikk, ikke minst, er viktige forhandlingsarenaer.

Faglig bakgrunn og profesjonelt miljø har innvirkning på hva enkeltpersoner fokuserer på i forhandlinger. Kjernen for å komme frem til en løsning er å være bevisst på hva begge eller alle parter ønsker å oppnå, partenes alternativer og interesser – og på dette grunnlaget komme til en fremforhandlet løsning. Hvilken forhandlingsstrategi du velger i forhandlingene er avgjørende for resultatet, men også for forholdet partene imellom og effektiviteten i forhandlingene. Forfatteren tar her for seg posisjonsforhandlinger, samarbeidsforhandlinger og konfliktforhandlinger som tre ulike typer forhandlinger.

Boken gir deg svært god innsikt i hvilke strategier du bør bruke for å øke sannsynligheten for at forhandlingsresultatet går din vei. Forfatteren gir deg også tips om hva som er god argumentasjon og viser deg hvordan du bør analysere motparten.

Denne boken dekker også i et eget kapittel de viktigste utfordringene vi står overfor når vi forhandler med utlendinger. Å Forhandle hjelper deg et godt stykke på vei til å bli en god forhandler!

 

Sigurd Knudtzon er utdannet jurist, har en MBA fra Thunderbird Global School of Global Management i USA, har studert forhandlinger på Harvard og strategi på Handelshøyskolen BI.

Forfatteren har i hele sitt arbeidsliv praktisert som advokat og er i dag partner i Wahl-Larsen Advokatfirma. Han er fast foreleser i forhandlinger på det obligatoriske advokatkurset og holder kurs i forhandlinger for næringsliv, organisasjoner og offentlige etater. Han har utgitt flere andre bøker, blant annet Å Selge Bedriften.

Eiendomsinvesteringer fra A til Å
Eiendomsinvesteringer fra A til Å

Din guide til verdiskapning i eiendomsmarkedet

Forord av Pål Georg Gundersen, Ivar Koteng og Olav H. Selvaag

Forfatteren presenterer boken på video: 
https://vimeo.com/568493035

Olav Selvaag forteller om sitt bidrag til boken på video: 
https://vimeo.com/585370611

Ivar Koteng forteller om sitt bidrag til boken på video:
https://vimeo.com/601204547/15287f8c78Eiendomsinvesteringer fra A til Å
omhandler kunnskap om det som skal til for å lykkes som eiendomsinvestor og -utvikler. Den tilbyr en personlig guide til eiendomsinvesteringer, med vekt på bred bransjeinnsikt og faglig inspirasjon for deg som har ambisjoner innen eiendom.

 

Boken kan fint leses av både nybegynnere i feltet samt mer garvede investorer. Den kan også i stor grad leses uavhengig av konjunkturer og trender, da mye av innholdet har en universell karakter. Samtidig søker innholdet å utfordre deg til å reflektere rundt din egen rolle som investor, slik at lærdommen kan tilpasses din virkelighet.

 

En andel av artiklene er publisert i tidsskriftet Kapital, med korte og poengterte gjennomganger av faktorer som har betydning for vellykkede eiendomsinvesteringer. Ikke unaturlig er også Covid-19 viet endel oppmerksomhet i boken, da pandemien har satt sine spor også i eiendomsbransjen.

 

Eiendomsinvestorene Pål Georg Gundersen, Ivar Koteng og Olav H. Selvaag har bidratt til boken med hvert sitt forord. Deres personlige reiser i dette landskapet tjener utmerket som bakteppe for mange av bokens kapitler.

 

Øystein Ringen-Vatnedalen er eier av Senter for eiendomsfag, som er eiendoms­bransjens kompetansesenter. Denne arbeidserfaringen har bragt ham i tett kontakt med en vesentlig andel av private og offentlige eiendoms­organisa­sjoner, i deres søken etter oppdatert og praktisk eiendomskompetanse. Tidligere har Øystein hatt stillinger som kommersiell eiendomsutvikler i henholdsvis Forsvarsbygg, Skanska Bolig og Block Watne, i tillegg til en rolle som fagsjef i Tekna Samfunnsutviklerne.

 

Øystein er utdannet jordskiftekandidat fra Norges miljø- og biovitenskap, med master i arealplanlegging. I tillegg har han en Executive MBA i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole, samt tilleggsstudier i by- og regionplanlegging fra California Polytechnic State University. Han har tidligere tatt initiativ til flere lærebøker om eiendom, er ekstern sensor i eiendomsutvikling og har vært fast bidragsyter i tidsskriftet Kapital siden 2017.

 

Rik på gjeld
Rik på gjeld
<h5><strong> </strong></h5> <ul> <li>Hvordan bli rik (nok) på obligasjoner</li> <li>Hvordan renter påvirker aksjer</li> <li>Hvordan spå nedturer</li> <li>… og hvordan gjeld og altfor lave <br />renter har skapt en boble</li> </ul> <p> </p> <p>Skal du bry deg om rente- og gjeldsmarkedet? Det skal du! For verdens største kapitalmarked er ikke å kimse av. Det er et marked som har finansiert konger, kriger og bedrifter gjennom tusener av år. Kredittmarkedet fyrer opp oppgangsperioder, og avslutter dem like brått når gjelden må betales tilbake. Renter er finansmarkedets nav. Det som har bestemt kapitalens pris siden Babylon. Et marked som i seg selv spår mye bedre om fremtiden enn selv den mest profilerte økonom.</p> <p> </p> <p>Boken gir en lettfattet, men samtidig solid, fremstilling av viktige aspekter ved gjeld. Først hvordan du kan utnytte den til din egen fordel gjennom å tjene penger på den. Det kan du nemlig. Det er bare noen begreper du må få tak på. Kan du disse, åpner det seg et hav av muligheter. Det er ingen grunn til at proffene skal få lov å traktere markedet for gjeld – obligasjoner –  på egen hånd.</p> <p> </p> <p>Men gjelden har også sine mørke sider. Og denne gangen er det virkelig alvor. Hva skal du gjøre når inflasjonen ankommer sammen med høyere renter? Har sentralbanken denne gangen gjort en av sine største bommerter? Kommer det til å gå bra med all verdens statsgjeld (spoiler – neppe)? Det er kanskje en smule mye boliglån enkelte steder også her i Norge? Ja, kan det rett og slett tenkes at storhetstiden for aksjer er bak oss? Denne enestående perioden som har vart siden subprime-krisen? Hjulpet av historiske lave renter og en verden som har blitt overstrømmet av likviditet.</p> <p> </p> <p>En av de største kreditt- og rentefestene gjennom de siste 750 år er nå over. Selv vårt oljefond er utsatt. Du derimot må lære deg hva obligasjoner er. Heller rik på gjeld enn død på kreditt.</p> <p> </p> <p>Pål Ringholm har nesten 30 års erfaring fra det norske bank- og finansmarkedet. Han er vinner av samtlige årlige kåringer som Norges beste kredittanalytiker siden bladet <em>Kapital</em> startet kåringen. Ringholm har ved flere anledninger vært på topp tre-listen både som Norges beste makroøkonom og som beste aksjestrateg. Han er i tillegg blitt rangert som Norges beste finansanalytiker uavhengig av kategori. Ringholm var en av de få innen norsk finans som i boken <em>Makteliten – Norges 252 mest innflytelsesrike personer</em> – ble tatt inn på listen. Han er i dag ansatt som investeringsdirektør i PKH – en pensjonskasse med rundt 40 milliarder kroner under forvaltning.</p> <p> </p> <p> </p>
Aksjeskolen
Aksjeskolen

 

Finansavisen

Alt du trenger å vite om aksjer

 

Finansavisens populære videokurs Aksjeskolen nå som bok

 

Denne boken er nødvendig lesning for deg som ønsker å lære mer om aksje­investeringer, enten du er nybegynner, viderekommen eller avansert.

I Aksjeskolen viser Nordnet-analytiker Roger Berntsen og showmann og investor Alex Rosén blant annet:

 • hvordan jevnlige og disiplinerte aksjeinvesteringer dramatisk kan øke din kjøpe­kraft og dine verdier over tid
 • hvor lett det er å sette opp en meglerkonto og begynne å handle verdipapirer
 • et knippe «sjø- og fjellvettregler» som reduserer risikoen for tap i aksjemarkedet
 • det Albert Einstein kalte «verdens åttende underverk», renters rente-effekten
 • hvordan børsfall og frykt blant investorene med jevne mellomrom gir fantastiske kjøpsmuligheter
 • hvordan endringer i rentenivået kan ha en kraftig effekt på prisingen av aksjer
 • hvordan du bruker fundamental, kvalitativ og teknisk analyse til å avdekke de beste investeringene
 • hvorfor kvalitetsselskaper konsekvent overgår forventningene og gir høy langsiktig avkastning
 • hvilken bok som er så viktig for suksess på børsen at Roger Berntsen hører på den hver eneste dag
 • hvilke multipler og nøkkeltall profesjonelle investorer fokuserer på og hvordan du selv kan bruke dem
 • hva vi kan lære av superinvestorer som Warren Buffett, Olav Thon og Arne Fredly
 • hvorfor diversifisering ikke bare dreier seg om å ha mange aksjer i porteføljen
 • en liste med viktige ord og uttrykk du burde forstå som investor.
   

I tillegg til å dele Roger Berntsens uvurderlige innsikt, basert på mer enn 30 års erfaring i finansmarkedet, inneholder Aksjeskolen en rekke anekdoter og observasjoner fra Alex Roséns til tider svært fargerike liv. Vi lover at du ikke kommer til å kjede deg!

Alex Rosén er kjent som musiker, skue­spiller, dommer, programleder, moromann, forfatter, foredragsholder, konferansier, båtmenneske etc. Han slo igjennom med et brak som ‘gærne Alex’ på NRK ‘U’ i 1991! … og siden har han holdt på. Covid ga en unik mulighet til å sette seg på skole­benken igjen – serien Aksjeskolen! Som nå også har blitt bok!

 

Roger Berntsen, aka. Warren Buffett jr., er en av Norges mest kjente aksjeanalytikere og frontfigur for Nordnet, Nordens største meglerhus. Roger lever et liv som ‘læringsmaskin’ med et langsiktig mål om å bli som sitt store forbilde, Warren Buffett – verdens beste investor.

 

Hvordan oppnå suksess i sosiale medier
Hvordan oppnå suksess i sosiale medier

Avbestillingsfrist: 10. oktober

 

Det å bruke sosiale medier til å få økt oppmerksomhet, merkekjennskap og salg er noe de fleste vet er mulig, men kun et fåtall vet hvordan dette best kan oppnås. Dette er boken som tar for seg alt om hvordan dette gjøres, fra A til Å. Det handler ikke om å være yngst, mest teknisk eller den aller mest trendy. Det som er viktig, er at du jobber målrettet og strategisk med dine sosiale kanaler, at du vet hva du ønsker å oppnå med innholdet du deler – og at du har et langsiktig perspektiv. 

 

Denne boken gir deg konkrete, strategiske og praktiske tips, slik at du kan øke din egen forståelse og kompetanse, og ikke minst bli inspirert til å jobbe enda mer verdiskapende med dine kanaler – på en måte som er gjennomførbar i hverdagen din.

 

Du får også oppgaver, arbeidsverktøy, nedlastbart strategiverktøy og noen forklarende videoer underveis i boken. Om du jobber med oppgavene og fyller ut i strategiverktøyet underveis eller i etterkant av å ha lest boken, har du sikret deg en fiks ferdig sosial medie strategi på 1-2-3! 

 

Boken er relevant for alle virksomheter, uansett størrelse på budsjett, virksomhetsform eller antall ansatte. Boken er for deg som er leder/styreleder, som skal vurdere hvor mye ressurser og tid sosiale medier skal få i din virksomhet. Boken er også for deg som jobber praktisk og konkret med sosiale medier, og som trenger bevisstgjøring rundt hvilket innhold du bør publisere, i hvilken kanal og til hvilken tid. Den er også relevant for deg som har lyst til å jobbe med sosiale medier en gang i fremtiden, kanskje du er student i dag? Målet med boken er at den skal være nyttig uansett om du har jobbet strategisk med sosiale medier lenge og har mye erfaring, eller om du går i gang med det akkurat nå.  

 

Det er nemlig ikke så vanskelig med sosiale medier som mange skal ha det til!

 

Astrid Valen-Utvik er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), med arbeidserfaring fra salg, ledelse og rekruttering, før hun startet eget sosiale medier-byrå i 2009. Astrid er høyskolelektor ved Høgskolen i Østfold, og underviser på bachelorutdannelsen Internasjonal kommunikasjon. Hun er overordnet faglig ansvarlig, og er selv foreleser, i Social Media Manager-sertifi­seringen, i regi av Content Marketing Norge. 

 

Hun er en av Norges mest anerkjente foredragsholdere, kursholdere og rådgivere innen sosiale medier, og er en av de tydeligste stemmene i fagmiljøet rundt sosiale medier. Byrået hun eier og driver, Valen-Utvik AS (VU), er blant de ledende i landet og håndterer sosiale medier-profilene til noen av Norges største merkevarer.

 

Astrid er mye brukt som juryleder i ulike bransje­konkurranser, samt har flere styre­verv knyttet opp til sin kom­petanse innen sosiale medier, markeds­føring og kommunikasjon. Hun har vunnet flere priser for sitt arbeid, både Årets sosiale medier-personlighet (2017) og Årets sosiale medier-ildsjel (2016), utdelt i forbindelse med konferansen Social Media Days, på Social Media Awards. Hun ble av Kapital kåret til en av Norges mektigste kvinner innen markedsføring og kommunikasjon i 2012.

Styrearbeid på 1-2-3 - Ny utgave
Styrearbeid på 1-2-3 - Ny utgave

Grunninnføring i styrearbeid

 

Nyhet denne utgaven

• Digitale maler for nedlasting

• Video til hvert kapittel fra forfatteren

 

Styrearbeid på 1-2-3 er ment å være en praktisk bok for personer som har styreverv eller ønsker å sette seg inn i styrets oppgaver og ansvar. Forfatteren har i denne boken forholdt seg til selskaper som er etablert og alt er i virke. Forfatteren har fokusert på SMB-bedrifter i sine eksempler, ikke våre største aksjeselskaper.

Styrearbeid på 1-2-3  er spesielt rettet mot personer som sitter i styrer i dag, og som gjerne vil tilegne seg kunnskap og kompetanse om hvordan de kan øke profesjonaliteten i styret og få bedre og mer effektive styremøter. Boken passer også for personer som ikke har styreverv, men som ønsker å lære om styrets formelle og praktiske sider og oppgaver.

Hensikten med denne boken skal være med på å øke kvaliteten og effektiviteten i styrearbeidet og motivere til bedre samarbeid mellom daglig ledelse og styret, slik at styret og ledelsen i fellesskap lykkes med sine og selskapets oppgaver og utfordringer.

 

Vidar Andersen er også forfatteren til Styreguiden, som har et opplag på over 15.000 eksemplarer.

Filer lases ned fra: hegnarbok.no/pages/styreguiden. Brukernavn og passord finner du i boken og på bakerste klaff.

 

Vidar Andersen er diplomøkonom fra Bedrifts­økonomisk Institutt med spesialisering innen­for økonomi, regnskap og skatt, samt revisorstudium. Partner og autorisert regnskapsfører i Concepta Partner AS. 

I tillegg har han praksis og arbeidserfaring som økonomisjef Teknisk Drift i Fredrikstad kommune, økonomisjef Horn Yrkesklær AS, samt adm.dir. i Blåkläder AS. Bred erfaring fra styreverv i SMB-bedrifter. Eier av Styreguiden AS. Aktiv foredrags- og kursholder innenfor styre- og økonomiområdet.

Vidar Andersen er forfatter av flere styrebøker, bl.a. Styreguiden i 5 .utgaver, Likviditet på 1-2-3 og De viktigste styrespørsmålene. 

 

Den intelligente investor
Den intelligente investor

Den originale 1949-utgaven

 

Bestselgerutgave 15.000 eksemplarer

 

Uten tvil den beste bok om investeringer 
som noensinne er skrevet. 

Warren E. Buffett

 

Benjamin Grahams klassiske bestselger om verdi-investering har lært opp og inspirert hundretusener av mennesker over hele verden. Denne nyutgivelsen av Grahams uendrede tekst fra 1949 beskriver investeringsprinsippene slik han opprinnelig la dem frem – prinsipper som fortsatt står sin prøve mer enn 70 år etter at boken først kom ut. Tiden og markedsutviklingen har vist det sunne i Grahams grunnleggende strategier, og i dagens volatile marked er dette den viktigste boken du noen gang kommer til å lese om å ta de riktige beslutningene for å beskytte investeringene dine og få dem til å bli vellykket.

 

BENJAMIN GRAHAM (1894–1976), verdiinvesteringens far, har vært en inspirasjon for mange av dagens mest fremgangsrike forretningsmennesker. Han har også skrevet Security Analysis og The Interpretation of Financial Statements.

Du er allerede en abonnementskunde, men du har ikke registrert brukerkonto på nettsiden. Fullfør registreringen ved å klikke på Fullfør registerings button.
Mobile No. Without Country Code i.e 9898989898
Do you have an Account?
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
Do you have an Account?
Mobile No. Without Country Code i.e 9898989898
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
Hegnar Media Bokklubb © 2019