Bli medlem

Finanskriser - Slik forbereder du deg
Finanskriser - Slik forbereder du deg

Avbestillingsfrist 11. august.

Finanskriser kommer ikke «som lyn fra klar himmel», men oppstår relativt hyppig og er relativt forutsigbare. I denne boken lærer du hva som gjør økonomier særlig sårbare, hva som kan utløse finansielle og valutarelaterte krakk, og hvordan du kan overleve dem.

Blant annet får du kritisk informasjon om:

 • hvordan bankene bidrar til å skape økonomisk vekst og høyere boligpriser
 • den avgjørende forskjellen mellom boble/krakk-sykluser og bærekraftig oppgang
 • Fem tidligere finans- og valutakriser og hva vi kan lære av dem
 • seks forhold som gjør verdensøkonomien mer sårbar enn noen gang på 100 år
 • åtte faktorer som kan utløse en ny finanskrise
 • hvorfor den langvarige trenden med fallende inflasjon og renter er i ferd med å snu
 • hvorfor børsavkastningen i de neste 30 årene trolig blir halvparten så høy som det langsiktige snittet
 • syv grep som gjør deg langt mindre sårbar, når den neste finanskrisen kommer
 • Hvorfor selv unge investorer ikke burde ha 100 prosent av sin kapital i aksjemarkedet
 • en enkel strategi som reduserer din risiko over tid og gjør deg mer «immun» mot inflasjon
 • en «ideell» portefølje som over tid har gitt langt høyere risikojustert avkastning enn globale aksjer
 • syv psykologiske fallgruber som kan ødelegge din finansielle fremtid – og hvordan du unngår dem
 • hvordan den kommende finanskrisen vil endre våre jobber, hva vi gjør i fritiden og hvordan vi tenker på penger og gjeld

… og mye annet.

 Under tidligere finanskriser tapte mange alt de hadde bygget opp gjennom flere tiår med hardt arbeid. Du kan unngå en lignende skjebne ved å forberede deg og ikke være naiv. Ennå har du tid til å ta grep for å redusere din sårbarhet. Å lese denne boken er således et godt første steg for å trygge din finansielle fremtid – uansett når og hvordan den neste krisen skulle oppstå.

Thomas Hilmersen har siden 2007 jobbet som journalist for Finansavisen. Hans arbeidserfaring omfatter flere år som corporate finance-medarbeider i det globale meglerhuset Merrill Lynch i New York og London, samt i KPMGs Oslo-kontor. 

Thomas Hilmersen er utdannet ved Loyola Marymount University i Los Angeles (BBA) og Columbia Business School (MBA) i New York. Han har bodd i Norge, Sverige, England, USA, Mexico, Colombia og Bulgaria. 

Andre bøker av Thomas Hilmersen: 

Slik timer du markedet, Økonomiske indikatorer, Ditt Paradis i utlandet, Valutahandel på 123 og Kontrære investeringer

Den store rentebølgen
Den store rentebølgen

Den store rentebølgen

Rentens 700 år lange seilas til negativt lende

 

Renten er en av de faktorene som har størst betydning på både aksjemarkedet, boligpriser og de flestes privatøkonomi. Denne boken gir en god innføring i hvilke faktorer som bestemmer rentefastsettelsen og hvordan den vil utvikle seg videre. Forstå hvilke faktorer påvirker deg og din økonomi mest.

 -Hvor går renten? spør folk meg ofte, selv om jeg tidligere har tatt feil i mine renteprognoser. Alle er opptatt av renten!

Ser en på 700 års historikk, virker det som om alle renteoppganger er forbigående og midlertidige – før de avløses av nye rentefall, til stadig nye rentebunner. En 700-årig ferd mot null har realrentene hatt. Det er nærliggende å tro at det er noe med historiens utvikling som gir oss gradvis lavere renter. En blanding av teknologiske endringer, akkumulering av oppsparte midler, og demografiske utviklingstrekk som trekker rentene gradvis ned. Kanskje er det bare ikke nok fornuftige prosjekter der ute til å ta i bruk de ønskede investeringsmidler?

Rentekutt er den foretrukne medisin for de fleste problemer som oppstår i en moderne økonomi.  Svingende sparerater skaper konjunkturbølger. Noe vi merker godt i disse coronatider. Og myndighetenes oppgave blir å holde svingningene under kontroll ved hjelp av penge- og finanspolitikken.I tillegg til å sørge for at alle spareoverskudd i privat sektor blir tatt i bruk.

Men renten er nå en gang havnet på null, og da er det også naturlig å spørre seg hva dette betyr for Norge. Mye av vårt konvensjonelle tankegods om økonomisk planlegging er avleggs hvis renten fortsetter å være null, før den om noen år fortsetter å falle, men nå over i negativt lende. Det er her også et kapittel med råd til deg om din egen økonomi. Til dine barn som må påregne å bli over 100 år gamle. Et hundreårig liv uten at de noensinne får oppleve høye renter. Det blir nok våre barns skjebne å ivareta og utvikle arven de får. Hvem vet? Kanskje skal rentene fortsette å falle i  700 år til?

 

Jan L. Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen, med egen blogg som deles på Twitter, LinkedIn og Facebook. Jan er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, uteksaminert i 1988, og har siden jobbet i bank og finans. Han skriver titt og ofte i Finansavisen og Kapital. Gjennom sine reiser rundt i Norge har han fått et litt annet perspektiv på landets utvikling enn mange av sine kolleger.

Å forhandle
Å forhandle

Vi er alle forhandlere – hele tiden. Vi forhandler på hjemmebane om matpakker og henting av barn på trening, og vi forhandler om forretningsavtaler,      lønn og ferieordninger på jobben og om pris ved kjøp av bolig. Nasjonal og internasjonal politikk, ikke minst, er viktige forhandlingsarenaer.

Faglig bakgrunn og profesjonelt miljø har innvirkning på hva enkeltpersoner fokuserer på i forhandlinger. Kjernen for å komme frem til en løsning er å være bevisst på hva begge eller alle parter ønsker å oppnå, partenes alternativer og interesser – og på dette grunnlaget komme til en fremforhandlet løsning. Hvilken forhandlingsstrategi du velger i forhandlingene er avgjørende for resultatet, men også for forholdet partene imellom og effektiviteten i forhandlingene. Forfatteren tar her for seg posisjonsforhandlinger, samarbeidsforhandlinger og konfliktforhandlinger som tre ulike typer forhandlinger.

Boken gir deg svært god innsikt i hvilke strategier du bør bruke for å øke sannsynligheten for at forhandlingsresultatet går din vei. Forfatteren gir deg også tips om hva som er god argumentasjon og viser deg hvordan du bør analysere motparten.

Denne boken dekker også i et eget kapittel de viktigste utfordringene vi står overfor når vi forhandler med utlendinger. Å Forhandle hjelper deg et godt stykke på vei til å bli en god forhandler!

 

Sigurd Knudtzon er utdannet jurist, har en MBA fra Thunderbird Global School of Global Management i USA, har studert forhandlinger på Harvard og strategi på Handelshøyskolen BI.

Forfatteren har i hele sitt arbeidsliv praktisert som advokat og er i dag partner i Wahl-Larsen Advokatfirma. Han er fast foreleser i forhandlinger på det obligatoriske advokatkurset og holder kurs i forhandlinger for næringsliv, organisasjoner og offentlige etater. Han har utgitt flere andre bøker, blant annet Å Selge Bedriften.

Kommunikasjon - ditt mektigste verktøy
Kommunikasjon - ditt mektigste verktøy

 

Kommunikasjon – det 21. århundrets superpower?

 

Å kunne kommunisere optimalt har blitt en nødvendighet for å kunne utføre jobben sin, og å lykkes i private relasjoner. Alt har blitt mer transparent enn før, og stadig flere krever å være involvert når noe skjer. Samtidig må vi forholde oss til tidspress, forventninger, informasjonsstøy og nye krav. Krav som kanskje ikke en gang har blitt definert godt nok, eller uttalt for den saks skyld. Når du begynner å fokusere på hva du vil oppnå, i stedet for hva du skal si, slutter du å bable, og begynner å kommunisere.

 

Denne boken gir deg solide, praktiske verktøy som gjør at du kan påvirke enhver situasjon i din favør. Sammen med oversiktlige punkter og historier fra virkeligheten lærer du å reflektere over egen så vel som andres kommunikasjon. Du vil garantert kjenne gjenklang i deg selv og bli motivert til å gå i gang med en gang. Dette er en bok du bare må ha, du har i hvert fall ikke råd til å la være.

 

Grethe Holtan har mange års personlig erfaring fra lederskap og nøkkel­posisjoner i både norsk og utenlandsk næringsliv. Hun har bygget opp en Gaselle-bedrift og har i over 20 år gjennomført utallige kommunikasjonskurs og individuelle coaching-samtaler. Med sin bakgrunn fra Jung Institute i Zürich, Sveits og Master i Business and Marketing BI i Oslo går hun i dybden på hva som må til for å lykkes.

 

Grethe Holtan bistår organisasjoner, bedrif­ter og privatpersoner med ledelse, samarbeid, kommunikasjon og konfliktløsning. Hun er en populær foredragsholder, har utgitt en bok tidligere, Intuisjon. Teft, timing og tilstede­værelse, på Hegnar Media i 2015, og mange artikler.

 

Aksjeskolen
Aksjeskolen

 

Finansavisen

Alt du trenger å vite om aksjer

 

Finansavisens populære videokurs Aksjeskolen nå som bok

 

Denne boken er nødvendig lesning for deg som ønsker å lære mer om aksje­investeringer, enten du er nybegynner, viderekommen eller avansert.

I Aksjeskolen viser Nordnet-analytiker Roger Berntsen og showmann og investor Alex Rosén blant annet:

 • hvordan jevnlige og disiplinerte aksjeinvesteringer dramatisk kan øke din kjøpe­kraft og dine verdier over tid
 • hvor lett det er å sette opp en meglerkonto og begynne å handle verdipapirer
 • et knippe «sjø- og fjellvettregler» som reduserer risikoen for tap i aksjemarkedet
 • det Albert Einstein kalte «verdens åttende underverk», renters rente-effekten
 • hvordan børsfall og frykt blant investorene med jevne mellomrom gir fantastiske kjøpsmuligheter
 • hvordan endringer i rentenivået kan ha en kraftig effekt på prisingen av aksjer
 • hvordan du bruker fundamental, kvalitativ og teknisk analyse til å avdekke de beste investeringene
 • hvorfor kvalitetsselskaper konsekvent overgår forventningene og gir høy langsiktig avkastning
 • hvilken bok som er så viktig for suksess på børsen at Roger Berntsen hører på den hver eneste dag
 • hvilke multipler og nøkkeltall profesjonelle investorer fokuserer på og hvordan du selv kan bruke dem
 • hva vi kan lære av superinvestorer som Warren Buffett, Olav Thon og Arne Fredly
 • hvorfor diversifisering ikke bare dreier seg om å ha mange aksjer i porteføljen
 • en liste med viktige ord og uttrykk du burde forstå som investor.
   

I tillegg til å dele Roger Berntsens uvurderlige innsikt, basert på mer enn 30 års erfaring i finansmarkedet, inneholder Aksjeskolen en rekke anekdoter og observasjoner fra Alex Roséns til tider svært fargerike liv. Vi lover at du ikke kommer til å kjede deg!

Alex Rosén er kjent som musiker, skue­spiller, dommer, programleder, moromann, forfatter, foredragsholder, konferansier, båtmenneske etc. Han slo igjennom med et brak som ‘gærne Alex’ på NRK ‘U’ i 1991! … og siden har han holdt på. Covid ga en unik mulighet til å sette seg på skole­benken igjen – serien Aksjeskolen! Som nå også har blitt bok!

 

Roger Berntsen, aka. Warren Buffett jr., er en av Norges mest kjente aksjeanalytikere og frontfigur for Nordnet, Nordens største meglerhus. Roger lever et liv som ‘læringsmaskin’ med et langsiktig mål om å bli som sitt store forbilde, Warren Buffett – verdens beste investor.

 

Styrearbeid på 1-2-3 - Ny utgave
Styrearbeid på 1-2-3 - Ny utgave

Grunninnføring i styrearbeid

 

Nyhet denne utgaven

• Digitale maler for nedlasting

• Video til hvert kapittel fra forfatteren

 

Styrearbeid på 1-2-3 er ment å være en praktisk bok for personer som har styreverv eller ønsker å sette seg inn i styrets oppgaver og ansvar. Forfatteren har i denne boken forholdt seg til selskaper som er etablert og alt er i virke. Forfatteren har fokusert på SMB-bedrifter i sine eksempler, ikke våre største aksjeselskaper.

Styrearbeid på 1-2-3  er spesielt rettet mot personer som sitter i styrer i dag, og som gjerne vil tilegne seg kunnskap og kompetanse om hvordan de kan øke profesjonaliteten i styret og få bedre og mer effektive styremøter. Boken passer også for personer som ikke har styreverv, men som ønsker å lære om styrets formelle og praktiske sider og oppgaver.

Hensikten med denne boken skal være med på å øke kvaliteten og effektiviteten i styrearbeidet og motivere til bedre samarbeid mellom daglig ledelse og styret, slik at styret og ledelsen i fellesskap lykkes med sine og selskapets oppgaver og utfordringer.

 

Vidar Andersen er også forfatteren til Styreguiden, som har et opplag på over 15.000 eksemplarer.

Filer lases ned fra: hegnarbok.no/pages/styreguiden. Brukernavn og passord finner du i boken og på bakerste klaff.

 

Vidar Andersen er diplomøkonom fra Bedrifts­økonomisk Institutt med spesialisering innen­for økonomi, regnskap og skatt, samt revisorstudium. Partner og autorisert regnskapsfører i Concepta Partner AS. 

I tillegg har han praksis og arbeidserfaring som økonomisjef Teknisk Drift i Fredrikstad kommune, økonomisjef Horn Yrkesklær AS, samt adm.dir. i Blåkläder AS. Bred erfaring fra styreverv i SMB-bedrifter. Eier av Styreguiden AS. Aktiv foredrags- og kursholder innenfor styre- og økonomiområdet.

Vidar Andersen er forfatter av flere styrebøker, bl.a. Styreguiden i 5 .utgaver, Likviditet på 1-2-3 og De viktigste styrespørsmålene. 

 

Den intelligente investor
Den intelligente investor

Den originale 1949-utgaven

 

Bestselgerutgave 15.000 eksemplarer

 

Uten tvil den beste bok om investeringer 
som noensinne er skrevet. 

Warren E. Buffett

 

Benjamin Grahams klassiske bestselger om verdi-investering har lært opp og inspirert hundretusener av mennesker over hele verden. Denne nyutgivelsen av Grahams uendrede tekst fra 1949 beskriver investeringsprinsippene slik han opprinnelig la dem frem – prinsipper som fortsatt står sin prøve mer enn 70 år etter at boken først kom ut. Tiden og markedsutviklingen har vist det sunne i Grahams grunnleggende strategier, og i dagens volatile marked er dette den viktigste boken du noen gang kommer til å lese om å ta de riktige beslutningene for å beskytte investeringene dine og få dem til å bli vellykket.

 

BENJAMIN GRAHAM (1894–1976), verdiinvesteringens far, har vært en inspirasjon for mange av dagens mest fremgangsrike forretningsmennesker. Han har også skrevet Security Analysis og The Interpretation of Financial Statements.

Lederen som Helbreder
Lederen som Helbreder

Avbestillingsfrist 15. august

 

Et nytt paradigme for lederskap 
i det 21. århundre

 

 

EN TEORETISK OG PRAKTISK VEI MOT 
ET NYTT LEDELSESPARADIGME

Dette er en bok om de høyeste formene for tilstedeværelse og den beste utgaven av ledelse. Den er først og fremst en oppfordring til å bryte løs fra en kronisk ubalansert tankegang og funge­ring som er blitt normen innen så mye av selskapskulturen, der det er viktigere å gjøre enn å være, og hvor hyperrrasjonell, analytisk tenkning henviser følelser, sansning, intuisjon og det transpersonlige til livets ytterkanter.

 

For å møte omfanget av og truslene fra det 21. århundrets utfordringer må dagens ledere ha store evner til logisk tenkning, fornuft, kvalitetsbevissthet og strategisk forutseenhet. Men de må også være empatiske og derfor legemliggjort, intuitive og ha bena på jorden. De må være dyktige i mindfulness og ha lytte­egenskaper, tilstedeværende og mottakelige for kunnskap og innovasjon, i stand til å inspirere til autentisk engasjement og samarbeid, og ha en klar og helhjertet tjenestevillighet og opplevelse av formål.

 

En slik leder er Lederen som Helbreder.

 

NICHOLAS JANNI var opprinnelig teater­sjef og underviste i scenekunst ved The Royal Academy of Dramatic Art i London. Dessuten ledet han sitt eget teaterselskap. I 30 år utforsket han teorien og praksisen bak best mulige prestasjoner under flyt-tilstander.

 

De siste 20 årene har Janni vunnet internasjonal anerkjennelse som endrings­coach med lederutviklingsprogrammer rettet mot toppledere og toppteam i diverse sektorer, både offentlige og private. Han underviser regelmessig ved The IMD Business School og University of Oxford Said Business School.

 

Endringsarbeidet hans knytter sammen kreativ, personlig, åndelig og yrkesmessig utvikling på en spesielt kraftig, relevant og tilgjengelig måte.

 

Les mer om Nicholas Jannis arbeid på www.nicholasjanni.com

Et nytt paradigme for lederskap 
i det 21. århundre

 

 

 

Likviditet på 1-2-3 Ny utgave
Likviditet på 1-2-3 Ny utgave

Avbestillingsfrist 15. august

 

Likviditet på 1-2-3

 

Dårlig likviditet kommer ikke over natten, men det å ha fokus på dette, samt ha gode verktøy for å fange opp og styre likviditeten, er mangelvare i dag blant mange virksomheter. God økonomi- og likviditetsstyring er nødvendig for å overleve i et stadig tøffere marked.

 

«Alle mennesker må ha luft for å leve – det samme gjelder for bedrifter, men da snakker vi om likviditet.»

 

Forfatterens mål med denne boken Likviditet på 1-2-3 er å komme med konkrete anbefalinger, råd og tips. Boken inneholder sjekklister, maler og gode modeller som du enkelt kan tilpasse og benytte i egen virksomhet.Denne boken er også basert på forfatterens erfaring som regnskapsfører, økonomisjef, konsulent, rådgiver og deltaker på utallige styremøter i næringslivet. Likviditet på 1-2-3 gir deg mange verktøy som er nødvendige for å skape oversikt og kontroll i egen virksomhet.

 

Temaer boken tar for seg er blant annet:

•    Selskapsformer 

•    Styrets ansvar, oppgaver og plikter

•    Budsjettering 

•    Økonomisk rapportering 

•    Nøkkeltall 

•    Likviditetsstyring.

 

Likviditet på 1-2-3 er boken som passer for alle som driver nærings­virksomhet eller jobber med regnskap, økonomi eller budsjettering. Hvis du er bruker av regnskap, skal utarbeide budsjetter, nøkkeltall og ikke minst få gode verktøy for likviditetsstyring, så er dette boken for deg.

 

Med boken følger digital tilgang til maler, sjekklister og excel-ark som vil være uvurderlige verktøy i likviditetsstyringen. Kun små justeringer vil bidra til store likviditetsforbedringer.

 

Vidar Andersen er diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt med spesialisering innenfor økonomi, regnskap og skatt, samt revisorstudium. Partner og statsautorisert regnskapsfører i Concepta Partner AS fra 2001 til 2022, fra 1.1.2023 partner og med ansvar for virksomhetsstyring og styrearbeid i Aider.

 

Forfatteren har praksis og arbeids­erfaring som økonomisjef Teknisk Drift i Fredrikstad kommune, økonomi­sjef Horn Yrkesklær AS, samt adm.dir. i Blåkläder AS. Bred erfaring fra styre­verv i SMB-bedrifter. Eier av Styre­guiden AS og forfatter av flere styrebøker, bl.a. Styreguiden i 5 utgaver, Styrearbeid på 1-2-3, Likviditet på 1-2-3 og De viktigste styrespørsmålene. Aktiv foredrags- og kursholder innenfor styre- og økonomiområdet.

 

Følg Vidar Andersen på LinkedIn:

www.linkedin.com/in/vidar-andersen/

Konflikter på arbeidsplassen
Konflikter på arbeidsplassen

– lederens håndtering steg for steg

 

Konflikter på arbeidsplassen – en veiviser i konflikthåndtering

Når konflikter i arbeidslivet ødelegger, må du som leder gripe inn. Denne boken gir ledere praktisk hjelp til saksbehandling av konflikter i arbeidslivet, steg for steg, og med lovverket som veiviser. Hvert kapittel innledes med et praktisk eksempel fra temaer som klage om mobbing, håndtering av seksuell trakassering, korrigering av den vanskelige medarbeideren og behandling av anonyme varsler.

 

Bokens eksempler og praktiske veiledning gjør steg-for-steg-metoden forståelig også for andre enn lederen – som verneombud, tillitsvalgte, HR-ansatte og bedriftshelsetjenester.

 

I tillegg inneholder boken sjekklister for saksbehandlingen, maler for rapporter og andre konkrete råd.

 

Konflikter på arbeidsplassen er skrevet med utgangspunkt i forfatternes praksis fra arbeidslivet og konkrete erfaringer, og er derfor både lettlest og levende.

 

......

 

Kjersti Oddvarsdatter Sæther er utdannet lege og spesialist i arbeids­­medisin. Hun er oberstløyt­nant og har jobbet som bedrifts­lege i Forsvaret siden 1997.

 

Sæther underviser ledere på alle nivåer i arbeidslivets spilleregler og konflikt­håndtering. Hun bistår arbeidsgivere i behandling av varslingssaker.

 

Eli Rongved er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, men har også mastergrad i praktisk kunnskap. Hun er HMS-rådgiver og instruktør i interaktive metoder, og arbeider innen både veiledning og forebygging.

 

Rongved har vært medforfatter av flere lærebøker og opplærings­filmer innen fysioterapi og veiledning.

Du er allerede en abonnementskunde, men du har ikke registrert brukerkonto på nettsiden. Fullfør registreringen ved å klikke på Fullfør registerings button.
Hegnar Media Bokklubb © 2019