Oppsigelser på 1-2-3

Oppsigelser på 1-2-3

Hovedbok FEBRUAR: avbestillingsfirst 3. februar

Gå inn og bla i boken!
Oppsigelser og nedbemanninger er ikke en ønskelig situasjon for noen bedrift. Men av ulike årsaker er de fra tid til annen nødvendige. Dersom oppsigelsen skjer på en korrekt måte, sparer det både bedrift og ansatt for ubehagelige situasjoner som ganske lett kunne vært unngått dersom man gjorde forarbeidet korrekt. Oppsigelser på en, to, tre viser hvordan oppsigelsen av en ansatt skjer skritt for skritt, hvordan prosessen forberedes og gjennomføres. Boken tar for seg de vanligste situasjonene som kan lede til oppsigelse, med eksempler og sjekklister. Boken er tenkt som en håndbok der man lett kan få oversikt over hvordan ulike nedbemannings- og oppsigelsesprosesser bør løses. Temaer boken tar for seg er blant annet: – 

Oppsigelse i prøvetiden– Oppsigelse pga. sykefravær eller dårlig arbeidsutførelse– Nedbemanning– Eksempler på viktige innkallinger og referater, oppsigelsesbrev m.v. Denne boken gir deg som leder de verktøyene som er nødvendige for å gjennomføre oppsigelser og nedbemanninger på en korrekt måte. For deg som ansatt gir det deg en oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har dersom arbeidsforholdet blir avsluttet. Dersom bedriften ikke har fulgt formkravene til oppsigelser på en korrekt måte, kan oppsigelsen bli kjent ugyldig.  Nicolay Skarning leder Kvales arbeidsrettsavdeling og har møterett for Høyesterett. Pernille Brusdal er advokatfullmektig i Kvales arbeidsrettsavdeling.

Oppsigelser og nedbemanninger er ikke en ønskelig situasjon for noen bedrift. Men av ulike årsaker er de fra tid til annen nødvendige. Dersom oppsigelsen skjer på en korrekt måte, sparer det både bedrift og ansatt for ubehagelige situasjoner som ganske lett kunne vært unngått dersom man gjorde forarbeidet korrekt.
 Oppsigelser på en, to, tre viser hvordan oppsigelsen av en ansatt skjer skritt for skritt, hvordan prosessen forberedes og gjennomføres. Boken tar for seg de vanligste situasjonene som kan lede til oppsigelse, med eksempler og sjekklister. Boken er tenkt som en håndbok der man lett kan få oversikt over hvordan ulike nedbemannings- og oppsigelsesprosesser bør løses. Temaer boken tar for seg er blant annet:

– Oppsigelse i prøvetiden
– Oppsigelse pga. sykefravær eller dårlig arbeidsutførelse
– Nedbemanning
– Eksempler på viktige innkallinger og referater, oppsigelsesbrev m.v.

Denne boken gir deg som leder de verktøyene som er nødvendige for å gjennomføre oppsigelser og nedbemanninger på en korrekt måte. For deg som ansatt gir det deg en oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har dersom arbeidsforholdet blir avsluttet. Dersom bedriften ikke har fulgt formkravene til oppsigelser på en korrekt måte, kan oppsigelsen bli kjent ugyldig.

Nicolay Skarning leder Kvales arbeidsrettsavdeling og har møterett for Høyesterett.
Pernille Brusdal er advokatfullmektig i Kvales arbeidsrettsavdeling.

Medlemspris: 129,-

Spar: 240,- (veil. pris 369,-)

ISBN: 9788271463076

Forfatter:Nicolay Skarning og Pernille Brusdal

Forlag:Hegnar Media

Utgivelseår:2015