100 gode salgsideer

100 gode salgsideer

Patrick Forsyth

Denne boken gir leseren hjelp til å utføre løpende analyser og vurderinger som kreves for å bli en førsteklasses selger.
Salg er en sentral del av markedsføringsprosessen. I mange sammenhenger er denne personlige samhandlingen mellom kjøper og selger det siste leddet.

Hvert trinn er viktig, og alt må gå riktig for seg. Aller viktigst er det å fokusere på den gjensidige og direkte kontakten mellom selger og kunde. Selgers oppgave er å kommunisere tydelig og overbevisende, og svært ofte må selger trekke frem hva som positivt skiller produktet fra konkurrentene. Små endringer og nyanser i fremgangsmåte kan gi store utslag for resultatet – i begge retninger.

Det er sterk konkurranse i markedet, kundene er krevende og lunefulle, og du vil ikke automatisk lykkes som selger kun fordi du har et godt produkt eller en glatt tunge. Det er helt avgjørende at du skiller deg ut og ikke går i ett med konkurrentene. Én ting er imidlertid sikkert:

Du vil lettere kunne lykkes som selger hvis du har en aktiv tilnærming, forstår hvordan salgsprosessen fungerer og tar i bruk de riktige teknikkene på riktig måte.

Den ”fødte selger” er en sjelden blomst. Gode selgere finnes det derimot langt flere av. Og de beste av disse har en hemmelighet. De forstår kjøps- og salgsprosessen. Gjennom denne forståelsen får de en bevisst tilnærming, og de benytter seg av velvalgte teknikker som er skreddersydd for den enkelte kunde eller den enkelte situasjon. Eventuell suksess avhenger av hva du gjør, hva du sier og hvordan du sier det. Målet med denne boken er å gi deg noen ideer og presentere metoder for hvordan du kan finpusse selgerferdighetene dine slik at du kan få størst mulig utbytte av dem. Det finnes ingen magisk formel som garanterer suksess innen salg. Hvis det finnes en fellesnevner, må det være at de dyktigste selgerne er bevisste på at salg er en flytende og dynamisk prosess som de kan bearbeide. De kan finne frem til en stil og fremgangsmåte, samt ta i bruk teknikker, som gir dem størst mulig sjanse til å lykkes.

ISBN: 9788271462055

Forfatter:Patrick Forsyth

Forlag:Hegnar Media

Språk:Bokmål

Utgivelseår:2009

Sider:220

Innbinding:Innbundet