Ny som leder

Ny som leder

Mona Evjen

Som leder skal du oppnå resultater gjennom dine medarbeidere. Dette er en praktisk håndbok som viser deg hvordan du ved hjelp av god og åpen kommunikasjon kan etablere tillit, motivere, gjennomføre medarbeidersamtaler, gi tilbakemeldinger og løse konflikter.

Du skal også lede deg selv gjennom hverdagens utfordringer. Da er det viktig å avklare forventninger, takle stress, kjenne humorens krefter, men ikke minst ta vare på din egen arbeidsglede. Denne boken gir klare konkret tips om hvordan du vil takle lederhverdagen langt lettere.

Å være ny som leder betyr ofte å lede sine tidligere kolleger. Det kan være vanskelig, og da er begrepet rolle nyttig for å forstå og hjelpe deg å takle det som skjer.

I denne nye og utvidete utgaven er det også lagt til to nye kaptiler. Et kapittel om kulturelt mangfold og et om hvordan man takler vanskelige medarbeidere.

Boken er skrevet spesielt for førstegangslederen, men også med-arbeidere – og de som har vært ledere noen år – kan finne boken nyttig.

ISBN: 9788271462994

Forfatter:Mona Evjen

Forlag:Hegnar Media

Utgivelseår:2014, ny utgave