Medlemsbetingelser

– Porto/ekspedisjonsgebyr på kroner 79,- kommer i tillegg for hver forsendelse.

– Utmelding kan gjøres via e-post, per faks eller per brev. Ved skriftlige henvendelser, husk å alltid oppgi medlemsnummer.

– Du kan enkelt avbestille bøker du ikke ønsker i god tid. Du vil få kun seks medlemsblader i året med tilbud om aktuelle bøker. Ved retur av bøker vil dette faktureres med kr 198,- for returbehandling. 

Det eneste du har forpliktet deg til ved å motta velkomstpakken er å være medlem i 12 måneder. Dersom du ønsker å melde deg ut tidligere faktureres du for veiledende pris av velkomstpakken.

Medlemskap er kun mulig for personer bosatt i Norge.