Månedens bøker

Mangfoldskapitalisme

Mangfoldskapitalisme

Mangfoldskapitalisme kaster lys over hvordan mangfold kan være lønnsomt i praksis for organisasjoner og næringsliv. Avbestillingsfrist 26. november.
Boken retter seg mot de ledere som ønsker å styrke prestasjoner gjennom et sterkere team av kompletterende ferdigheter og mot relevante fagpersoner eller støttefunksjoner.

Mangfold i denne boken går utover de tradisjonelle vink­lingene på kjønn, geografi og kultur som de fleste større bedrifter i dag fokuserer på i mer eller mindre grad. Det mest prestasjonsfremmende av mangfold er kanskje ikke det man kan se, men det som finnes av ulikhet i hodet til hver enkelt i form av kunnskaper, ferdigheter og personlighet. Forfatteren hevder ellers at man må være litt spesiell for å oppnå noe helt spesielt, og han tar oss med på en reise hvor han blant annet argumenterer for at annerledeshet og til og med diagnoser kan være viktige konkurransemessig fortrinn i en bedrift. Boken inneholder en rekke praktiske eksempler på hvordan du som leder kan øke selskapets inntjening gjennom et mer prestasjonsfremmende mangfold i din avdeling eller ditt selskap.

Olav Haraldseid jobber i dag som Partner i Bønes Virik Executive Search med lederrekruttering, assessments og ledertrening. Han har de siste 18 år jobbet som HR direktør i store norske konsern som Statoil ASA, NorgesGruppen ASA, Circle K og Apotek1. Olav har hovedfag i idrettspsykologi fra Norges Idrettshøyskole med fordypning holdninger og motivasjonsgrunnlag hos toppidrettsutøvere i verdenstoppen. Han tidligere også vært landslagstrener i bordtennis i 7 år og opplæringssjef i ICA Norge. Olav har mottatt ANFOs Ugle – beste foredrags­holder stemt frem av deltagere gjennom et år, og har også blitt tildelt HR Norges kompetanse­pris.

Olav mener at mangfold er et viktig virkemiddel for å styrke konkurransekraft, og det vil bli helt nødvendig å benytte denne muligheten for å klare seg godt i fremtidens konkurranse. Da må man imidlertid forstå at mangfold er mer enn det man kan se og lett kan måle, som kjønn og geografi, selv om det også er viktig dimensjoner innenfor begrepet mangfold. Mye av det viktigste innenfor mangfold sitter nemlig i hodet på folk som ulik kunnskap, erfaring, personlighet, ferdigheter med mer.

En større spennvidde av mangfold styrker kundeservice, medarbeidertilfredshet, beslutningstakning, innovasjonsevne og rekruttering av topp talenter i en bedrift. Det handler ikke lenger om å tolerere mangfold – det handler om å kapitalisere på mangfold, gjennom å bygge sterkere team av kompletterende ferdigheter i næringslivet.

Medlemspris: 373,-

Spar: 125,- (veil. pris 498,-)

ISBN: 9788271463588

Forfatter:Olav Haraldseid

Forlag:Hegnar Media

Språk:Norsk

Utgivelseår:2019


Leder i endring

Leder i endring

Intensjon, handling, resultat. Hvem er du som leder, og hvordan virker du på andre? Avbestillingsfrist 26. november.
Hvem er du som leder, og hvordan virker du på andre? Leder i endring viser hvordan du kan være en tydeligere og tryggere leder, øke selvinnsikt, utvikle gode relasjoner og gjennomføre prosesser mot klare mål. Boken behandler lederferdigheter som kommunikasjon, beslutningsfatning og omstillingsevne på en lett og ledig, men allikevel seriøs måte. 

Boken er tematisk bygget opp, med gjenkjennelige og lærerike eksempler som rekruttering, oppfølging, møteledelse og vanskelige samtaler. Dette er boken du kan gå til enten du trenger konkrete innspill til kjente problem­stillinger – eller refleksjoner til lyst og læring. Lederblikket, coachblikket, relevant ledererfaring, oppdatert forskning og teori er bakteppe.

Boken henvender seg til ledere, særlig mellomledere, og alle som er opptatt av ledelse og ønsker å utvikle seg og få gjennomslag for hjerte­saker, mål og trivsel for deg og dine medarbeidere i nåværende rolle og inn i nye roller i både offentlig og privat sektor.

Ellen Ulltveit-Moe har bl.a. vært avdelingssjef (HR), seniorrådgiver i Utdannings- og forskningsdepartementet, seniorrådgiver i Justis- og politidepartementet og arbeidet med kompetansestrategi, lederutvikling, mentoring og coaching. I de senere årene har hun arbeidet som coach og undervist på ulike kurs og bachelor- og masterprogrammer. Hun er cand.mag. og har omfattende etterutdannelse innen­for HR og organisasjonsutvikling og er sertifisert coach.

«Ellen har sin egen stemme og stil når hun skriver. Hun forener lederblikket, coachblikket og forskerblikket – samtidig som hun øser av sin kunnskap ved eksempler som gir leseren tillit til det hun skriver.»
Kirsten Eidsaa Hall, organisasjonspsykolog og lederutvikler

«Leder i endring er en spenstig og nødvendig bok som bygger opp om lederen som person. Den er lett å lese og kan både benyttes som en håndbok eller leses sammen­hengende.»
Pia Elverhøi, skoledirektør, Norges toppidrettsgymnas

Medlemspris: 373,-

Spar: 125,- (veil. pris 498,-)

ISBN: 9788271463595

Forfatter:Ellen Ulltveit-Moe

Forlag:Hegnar Media

Språk:Norsk

Utgivelseår:2019